Ziraat Mühendisi

Ziraat Mühendisi
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 783 kez okundu.

Ziraat Mühendisi

Bitkisel üretim;

Kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Hayvansal üretim;

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Tarım teknolojisi;

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Bitkisel üretim

 • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapmak,
 • Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
 • Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
 • Tohumların ekilmesi, fidelerin, fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
 • Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
 • Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapmak,
 • Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hayvansal üretim

 • Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • Hayvan ırkının iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek,
 • Yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapmak,
 • Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 • Tarım teknolojisi
 • Tarım arazisinin yapısını inceleyerek teraslama, düzeltme işlemlerini planlamak,
 • Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlamak,
 • Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek,
 • Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlamak üretim sürecini denetlemektir.

Ziraat Mühendisliği Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim) Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Bedence, arazide çalışabilecek kadarsağlıklı bir kişi olması gerekir.

Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Biyolojiye ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
 • Girişimci,
 • Kötü kokulu ortamlardan fazla rahatsız olmayan bir kimse olması beklenir.

Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi) Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
 • Şekil veuzay ilişkileri görebilen,
 • Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
 • Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
 • El-göz koordinasyonuna sahip,
 • Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.

Çalışma Ortamları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim)

Tüm işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle iletişim halindedirler.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim)

Kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler. Genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Çalışma koşulları risklidir. Çünkü zoonoz dediğimiz hayvanlardan insana bulaşan hastalıklara maruz kalma riskleri çok fazladır.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi)

Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

İş Bulma İmkânları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim);

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve özel sektöre ait tarımsal işletmelerde çalışırlar. Kendi bahçe ve sera işletmelerini kurarlar. Tarla, bağ ve bahçe ziraatı hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir meslektir. 

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim);

Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve Ziraat Teknisyeni ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretimi ve ıslahında çalışırlar. Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Türkiye’nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu düşünüldüğünde atıl halde bulunan tarım alanları ve hayvancılık sektöründe istihdam açığı vardır. Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi);

Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir. Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla daha kolay iş bulma şansına sahiptirler.

Eğitim İmkânları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim)

Meslek yüksekokullarının: Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Endüstriyel Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Fındık Eksperliği, Hasat Sonrası ve Teknolojisi, Mantarcılık, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs bitkileri Yetiştiriciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim, lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 4 yıllık lisans programını bitirenlere Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim)

Meslek yüksekokullarının: Arıcılık, Besicilik, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Hayvansal Üretim, İpek Böcekçiliği, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Tavukçuluk Süt Hayvancılığı programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hayvansal Üretim ve Veterinerlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 4 yıllık Lisans programını tamamlayanlara Ziraat Mühendisi unvanı verilir.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi)

Meslek Yüksek okullarının: Sulama Teknolojisi, Tarım Aletleri ve Makineleri, Tarımsal Sulama Yöntemleri programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Tarım Teknolojisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Lisans (4 yıllık) programını bitirenlere Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git