Terapötik Beceriler

Terapötik Beceriler
3 Ocak 2016 tarihinde eklendi, 16.310 kez okundu.

Terapötik Beceriler

Beceriler kullanılırken karşımızdaki kişinin dili ve kültürüne göre hareket edilir.

Yapılama
Yakından İlgilenme
Konuşmaya Açık Davet
Asgari Düzeyde Teşvik
Duyguların Yansıtılması
İçeriğin Yansıtılması
Kişiselleştirme
-Anlamın Kişiselleştirme
-Problemin Kişiselleştirme
-Amacın Kişiselleştirme
Özetleme
Paylaştırma
Bağlama
Sessizlik
Müdahale Etme

Yapılama

Danışma süreci hakkında danışana bilgi verilmek için yapılır.

Yapılama genellikle ilk oturumda yapılır ama örneğin danışan öğüt isterse de yapılama yapılabilir.

Yapılama Örneğin:

 • Her hafta aynı saatte beraber olacağız.
 • Danışma oturumları 55 dakika sürecektir.
 • Konuşulanlar aramızda gizli kalacaktır.
 • Gönüllülük esastır.
 • Dini, ideolojik ve entellektüel konulara yer vermiyoruz.
 • Ben sana öğüt vermeyeceğim.
 • Çözüm yollarını beraber bulacağız.
 • Bana “sen” diye hitap edebilirsin.

Yakından İlgilenme

Danışan kendisine saygı duyulduğunu düşünür.

Danışan anlattıklarına önem verildiğini düşünür.

Danışan kendine güvenmeye başlar.

Danışana güvenli bir ortam oluşturulur.

Yakından ilgilenmeyle danışan kendini daha rahat açar.

Danışanla gözle iletişim kurmak gerekir, bu saygıyı ifade eder ama bu gözümüzü dikip bakmak değildir.

Danışman anlatılanlardan yola çıkarak tepkiler verir ve sorular sorar. Danışan daha açık ve içten anlatmaya başlar.

Yakından İlgilenme danışmanın başından sonuna kadar olmalıdır.

Konuşmaya Açık Davet (Kapı aralayıcılar)

Açık uçlu soru sorma becerisidir.

Açık uçlu soruyla danışan kendini açar ve ifade eder.

Danışan kaygılarını, duygularını ve sorunlarını daha rahat anlatabilir.

Açık Uçlu Sorular Konuşmaya Açık Davet:

 • Görüşmenin başlamasına yardımcı olur.
 • Danışanın belli noktaya odaklanması sağlanır.
 • Danışan dikkatini duygularına odaklar.
 • Danışanın daha anlaşılır örnek vermesini sağlar.

konuşmaya açık davet Somutluk, Yüzleştirme, İlişkinin şimdiliği ve buradanlığı koşullarını yerine getirmede kullanılır.

Konuşmaya açık davete örnek: Bu gün neler hakkında konuşacağız.

DANIŞMAN MERAK İÇİN SORU SORMAZ.

Asgari Düzeyde Teşvik (Basit Onaylama)

Danışanın konuşmaya sevk edilmesidir.

Danışanın konuşmasının devamı sağlanır.

ilk oturumlarda kullanılmaz. Diğer becerilerle kullanılır.

Anahtar Sözcüğün Tekrarı

Danışan: Oğlu beni çok rahatsız ediyor.

Danışman: Rahatsız ediyor.

Tek Kelimelik Pekiştireç

sonra, evet, nasıl…

Kısa Cümleler

Daha anlat, örnek ver

Sözel Olmayan İfadeler

gözleri kapatıp açma

başını sallama

Duyguların Yansıtılması

Danışan şu anda ne hissediyor; anlattığı olay, durum vs. karşısında neler hissetti?

Psikolojik Danışmanın, danışanın duygularını doğru anlayıp anlamadığı denetlenir.

Danışanın duyguları BELİRGİNLEŞTİRİLİR.

Danışanın o anki durumuna göre duygulara ekleme yapılabilir. Terapötik koşullarda çok etkili olan bir argümandır.

İçeriğin Yansıtılması (Anlamı yansıtma, Yeniden ifade)

Psikolojik Danışman, danışanı doğru anlamış mı, bu kontrol edilir.

Danışanın düşünceleri belirginleştirilir.

Danışanın dedikleri papağan gibi tekrarlanmaz.

İçerik Yansıtmaya Örnek:

 1. = Okul başladı daha inşaat bitmedi.

P.D.=Okulda bir düzen yok.

Kişiselleştirme

Anlamın Kişiselleştirilmesi:

—- (duygu) hissediyorsun, çünkü ….

not: çünküden sonra cümlenin yüklemi yapıca olumlu olacak. yani anlama bakılmaz. Olumsuz olduğu tek durum yüklemde 3. kişiye atıfta olduğudur.

Problemin Kişiselleştirilmesi:

—-(duygu) hissediyorsun, Çünkü…… (olumsuz eylem)

Amacın Kişiselleştirilmesi:

—- (duygu) hissediyorsun, Çünkü… (olumsuz eylem) ve  (istek cümlesi)

Özetleme

Duygular ve içerik yansıtılmasıdır. özetleme duygu ve içerik yansıtmadan uzun sürer.

Oturumların başında ve sonunda yapılır.

Özetlemenin amacı: danışma danışanın amacına uygun mu ileriliyor?

Psikolojik danışman yaparsa; danışan der benimle ilgileniyor ve beni dinliyor.

Danışanın duygu ve düşünceleri berraklaştırılır.

Danışan yaparsa sorumluluk almaya öğrenir.

Danışma tıkandığı yerler de kullanılır ve oturumdaki gelişme görülür.

Sonlandırma oturumuna hazırlıktır.

 • grupla psikolojik danışma olmaz.
 • duygular özetlenmelidir.

Paylaştırma

Grupla psikolojik danışmada kullanılır.

Grup üyeleri kendini yalnız hissetmez.

Paylaştırmaya Örnek: Hüseyin, trafik kazası geçirdiğin de sende Ayşe’nin yangında yaşadıklarına benzer şeyler yaşamıştın.

Bağlanma

Önceki duygu, düşünce olaylar şimdikiler arasında bağlantı kurulur.

Bağlama farkındalık yaratır.

Psikolojik danışman süreci takip etmelidir.

Sessizlik

Danışan söylediklerini kafasından geçirir.

Danışan söylediklerini özümser.

Danışan bazı duygularını farkına varır.

Danışmandan tepki bekler danışan.

Danışan bu sessizliği Direnç olarak gösterebilir:

 • kendini açmaması
 • sessiz kalması
 • Danışmaya geç gelmesi

Mesleğe yeni başlayan sessizlikten kendini sorumlu tutabilir.

Sessizlik ” Şimdi ve buradanlıkla”  çözülür.

sessizliğe örnek: Şu an da neler yaşıyorsun?

Bu sessizlik ne anlama geliyor?

Müdahale Etme

Grupla psikolojik danışmada daha çok var.

Grup üyeleri birbirine öğüt verdiğinde müdahale edilir.

Müdahale Etmeye Örnek: Bu anlattıklarınla benim ne yapmamı istiyorsun? diye müdahale edilir.

 

Kaynakça : Yeniden Terapötik İletişim – Nilüfer Voltan Acar – Terapötik Beceriler bölümünden yararlanılmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git