Psikolog

Psikolog
18 Aralık 2014 tarihinde eklendi, 743 kez okundu.

Psikolog

Tanım

İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Görevler

 • İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
 • İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
 • İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif  uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
 • Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
 • Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

Kullanılan Alet Ve Malzemeler

Çeşitli tipte zekâ, yetenek, kişilik testleri, ilgi envanterleri, tutum ölçekleri, görüşme, kayıt tutanakları ve formlar, istatistik tabloları ve anketler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Psikolog olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe,
 • Aritmetik akıl yürütebilme,
 • Mantıksal bağlantıları kurabilme,
 • Soyut düşünebilme ve düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip,
 • Başkalarının duygularını anlayabilen, başkaları ile iyi  iletişim kurabilen,
 • Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü,
 • İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Psikologlar büro, hastane, okul gibi kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışırken öncelikle danışanla (hasta, sorunlu kimseler, öğrenci, işçi, işveren vb.) ve bu kimselerin yakınlarıyla iletişimde bulunurlar. İletişimde bulundukları diğer meslek elemanları çalıştıkları kuruma göre değişir.

Çalışma Alanları ve  İş Bulma Olanakları

Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, kreş ve huzurevlerinde, okullarda ve ıslahevlerinde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Psikoloji Bölümünü  bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı  veya Pedagojik Formasyon Programı’nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat, fen-edebiyat fakülteleri ve benzeri fakültelerin “Psikoloji” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

İlgili bölüme lise ve dengi okul mezunlarının katılabildiği, Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) “Eşit Ağırlık (EA, TM)” puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

 • Eğitim süresi 4 yıldır.
 • Eğitim süresince; İstatistiğe Giriş, Çağdaş Psikoloji Akımları, Ruh Sağlığına Giriş, Eğitim Psikolojisi, Motivasyon ve Heyecan, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikolojiye Giriş, Ruh Sağlığı, Hafıza ve Dikkat, Öğrenme Psikolojisi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve Psikosomatik Hastalıklar gibi dersler verilmektedir.

Meslekte İlerleme

 • Psikologlar,  eğitimlerine devam ederek akademik kariyer edinmeye yönelebilirler,
 • Psikologlar, lisansüstü eğitim yaparak klinik veya deneysel  danışmanlık,  eğitimsel, endüstriyel psikoloji vb. alanlardan birinde uzmanlaşabilirler,
 • Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

Benzer Meslekler

 • Psikiyatristlik (ruh tıp doktorluğu), psikolojik danışmanlık.

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

 • Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
 • Psikologlar, işe ilk başladıklarında kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda 8.dereceden göreve başlarlar ve sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. Tecrübeleri, uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmelerin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

 

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git