Gelisim Psikolojisinin Temel İlkeleri

Gelisim Psikolojisinin Temel İlkeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür. Kalıtım bireye genler yoluyla atalarından geçen mirastır. Çevresel faktörler ise bireyin genetik yapı tarafından belirlenen sınıra erişebilirliğini belirler. Temel belirleyici etmen kalıtımdır. Kalıtım max. ve...

Gelisim Psikolojisinin Temel Kavramları

Gelisim Psikolojisinin Temel Kavramları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Temel Kavramlar  Psikoloji: İnsan ve hayvan davranışlarının altında yatan sebebleri inceleyen bir bilim dalıdır. Gelişim: Döllenmeden yaşamın sonuna kadar belirli bir yönü olan değişmelerdir. Gelişim Psikolojisi: Döllenmeden yaşamın sonuna kadar geçen zaman...

Piagetin Bilissel Gelisimi Kurami

Piagetin Bilissel Gelisimi Kurami

Bu yazı sabitlenmiştir.

Piaget (1896-1980) zeka ve zihin kavramları üzerinde durmuştur. Piaget genellikle çocuklarla çalışmıştır, çocukları incelerken gözden geçirilmiş klinik yöntemini kullanmıştır. Bu yöntem yarı yapılandırılmış bir araştırma yöntemidir ve çocuğu ele alıp düşünce...