Gestaltçılar

Gestaltçılar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gestalt’ın kelime anlamı bütün, örüntü (parçaları birleştirip daha büyük bir şey oluşturur) demektir. Gestalt psikolojisinin kurucuları Koffka, Könler ve Weitheimeir’dır. Gestalt psikolojisi 1920’lerde ortaya atılır. Hiç kimse eleştirmediği için gelişmeden...

Bilgi İşleme Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kendinden önceki tüm öğrenme psikolojilerinden şu bakımdan farklılaşır İnsan zihni ve bilgisayar paraleldir. Aynı bilgisayardaki gibi insan zihninde de 3 bellek vardır. Bunlar: Duyusal bellek = ön bellek Kısa Süreli...

İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ ÖZELLİKLERİ

İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ ÖZELLİKLERİ

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anadolu Medeniyetleri Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin...

Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İlk Çağ(M.Ö.3200-M.S.375):

Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İlk Çağ(M.Ö.3200-M.S.375):

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İlk Çağ(M.Ö.3200-M.S.375): Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır. ORTAÇAĞ(375-1453): Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi...

Bir Eşit Ağırlıkçı YGS’ ye Nasıl hazırlanmalı?

Bir Eşit Ağırlıkçı YGS’ ye Nasıl hazırlanmalı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı YGS saat 10.00′ da başlar, 160 sorudan oluşur ve 160 dakika sürer. YGS’ de hangi dersten kaç soru soruluyor? Türkçe’den 40 Tarih’ten 15 Coğrafya’dan 12 Felsefe’den...

Bir Sayısalcı YGS’ye Nasıl Hazırlanmalı?

Bir Sayısalcı YGS’ye Nasıl Hazırlanmalı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bir Sayısalcı YGS’ye Nasıl Hazırlanmalı? Bilindiği üzere sayısalcıların YGS-LYS sürecinde YGS1, YGS2, MF1, MF2, MF3 ve MF4 puanlarının sayısalı ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu puan farklılıkları ise derslerin katsayısına göre değişmesinden oluşmaktadır....

2015 ve Sonrası PMYO

2015 ve Sonrası PMYO

Bu yazı sabitlenmiştir.

Polis Meslek Yüksek Okulu ÖSYM ile ilgili tüm maddeler iptal edilmiş ve ÖSYM tamamen devre dışı bırakılmıştır. PMYO sınavlarıyla bundan sonra tamamıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ilgilenecek. Yapılan en önemli değişiklik...

SES OLAYLARI

SES OLAYLARI

Bu yazı sabitlenmiştir.

SES OLAYLARI Sesler çıkış biçimine göre 2 gruba ayrılır. 1. Ünlüler (sesli Harfler) 2. Ünsüzler (sessiz harfler) Ünlüler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü KALIN İNCE GENİŞ DAR...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat: Beş Hececiler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat: Beş Hececiler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Beş Hececiler Ziya Gökalp’ in etkisiyle Anadolu’ ya ve yerli değerlerimize yönelmişlerdir. Hece ölçüsünü kullanmışlardır. Şiirlerin konuları: Anadolu’daki hayat, sanat, kültür, zevkler ve yaşantılardır. Ama Anadolu’ yu yetirince tanımadıkları için...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi En küçük coğrafi bölgemizdir. Bölgenin güneyinde Irak ve Suriye yer alır. Bölgenin batısında Akdeniz Bölgesi vardır. Fabrikaları: Çimento, yağ, sabun, iplik, dokuma, içki, besin maddeleri üreten fabrikalar,...

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi En büyük coğrafi bölgemizdir. Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, güneydoğuda İran ve Irakla sınır komşusudur. Fabrikaları: Çimento, şeker, yağ-peynir, şarap, sigara, dokuma ve iplik fabrikaları vardır. Tarım Ürünleri:...