Okullarda Oryantasyon Eğitimi

Okullarda Oryantasyon Eğitimi
20 Aralık 2014 tarihinde eklendi, 13.513 kez okundu.

Okullarda Oryantasyon Eğitimi

Eğitsel rehberlik hizmetleri içerisinde yer alan oryantasyon eğitimi; öğrenciye yeni katıldığı okulu tanıtmak için yapılan hizmettir. Oryantasyon eğitiminin amacı öğrenciye okulun fiziki yapısını tanıtmak ve öğrencinin ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini göstermektir. Ayrıca oryantasyon eğitimi öğrencinin yeni arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyum sağlamasını da amaçlar. Bu hizmetle birey okula uyum sağlamak için geçireceği zamanı daha verimli kullanarak derslerine çalışabilme imkânı bulur. Oryantasyon eğitiminin zamanı olabildiğince kısa tutulmalıdır. Oryantasyon hizmeti okulda rehber öğretmenler tarafından hazırlanan plan ve programa uygun bir şekilde okul müdürü, diğer öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilir. Oryantasyon eğitiminin uyum sağlayıcı işlevinin yanı sıra birde koruyucu ve önleyici işlevi vardır. Oryantasyon sürecinin içeriğine öğrencinin yeni okuluna uyum sağlamasıyla birlikte karşılaşacağı sorunları önlemek amacıyla uygulamalar da eklenmelidir. Bu şekilde oryantasyon eğitiminin işlevleri amacına ulaşmış olur. Ayrıca oryantasyon eğitimi verilirken uyulması gereken belirli ilkelerde göz ardı edilmemelidir. Oryantasyon eğitimin ilkelerini şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Oryantasyon eğitimi yeni öğrencilerin tamamını kapsamalıdır.
 • Okul özel şartları ve programa katılanlar içerisinde özel gereksinimi olan öğrenciler belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Yapılacak etkinlik ve uygulamalar bir program çerçevesince hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
 • Bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olmalıdır.
 • Bu eğitim okulun sürekli bir faaliyeti olmalıdır.
 • Etkinlikte görev alan herkes iş birliği içinde çalışmalıdır.
 • Rehberlik eğitiminin genel yaklaşım ve ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Velilerin de bu eğitime katılmasını sağlamak

Oryantasyon eğitimin kapsamı genel olarak her okulda aynı olmaktadır. Fakat öğrencilerin gelişim dönemleri, okulun özel şartları ve çevresel faktörlere göre değişikler gösterebilmektedir. Oryantasyon eğitiminin kapsamında genel olarak:

 • Okulun fiziki şartlarının tanıtılması
 • Okulun bölümleri, ders programı ve bir sonraki eğitim kademesi ve ya iş imkânlarının tanıtılması
 • Sınıf ve okul kurallarının ve yönetmeliğin (disiplin, sınıf geçme) açıklanması
 • Okulda bulunan eğitse, sosyal, kültürel, mesleki vb. etkinlikler hakkında bilgi verilmesi
 • Okul rehberlik servisinin gösterilmesi
 • Velilerin okul personelinin tanıştırılması
 • Öğrencilerin birbirleriyle ve üst sınıf öğrencileriyle tanıştırılması
 • Okul çevresinde yer alan hastane, kütüphane, belediye vb. kurumların tanıtılması
 • Çevreyle okul arasındaki ulaşım hakkında bilgi verme sınırsız sayıda etkinliğe yer verilebilir.

Oryantasyon eğitimi yapılırken görevlilerin iş birliği içerisinde olmaları ve hazırlanan oryantasyon programına uymaları daha verimli bir hizmet için önemlidir. Bu yüzden yapılan eğitimin iyi bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Bu organizasyonun yapılmasında uyulması gereken aşamalara dikkat etmek işleri kolaylaştıracaktır. Oryantasyon eğitimin organize edilmesinde dört aşamaya dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; hazırlık aşaması, uygulama aşaması, değerlendirme aşaması ve sonuçlandırma aşamalarıdır.

 1. Hazırlık aşaması: Oryantasyon eğitiminin yapılaması ve istenilen amaca ulaşması için görev dağılımının yapılması, gerekli materyallerin temin edilmesi ve eğitimin uygulanacağı zamanı belirleme çalışmaları oryantasyon eğitimine hazırlık aşamasıdır.
 2. Uygulama aşaması: Hazırlık aşamasında belirlenen etkinliklerin ve çalışmaların eğitim sürecinde plana bağlı kalarak yürütülmesidir.
 3. Değerlendirme aşaması: Etkinliklerin uygulanmasının ardından öğrencilerin görüşlerinin alındığı aşamadır. Oryantasyon eğitiminden sonra öğrencilere etkinliklerle ilgili çeşitli test ve envanterlerin uygulandığı aşamadır.
 4. Sonuçlandırma aşaması: Son olarak bu aşamada değerlendirme sonuçları rapor haline getirilir. Görevli kişilerce tespit edilen eksiklikler tartışılır ve bir sonraki oryantasyon eğitimine yönelik görüşler söylenir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git