İşletmeci

İşletmeci
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 589 kez okundu.

İşletmeci

Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görevleri

 • İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlamak,
 • İşletmenin ürün veya hizmetin, üretimi esasında halinde en üst düzeyde kar elde edilebilmesi için konusunda planlar yapmak ve kararlar almak,
 • İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,
 • İşlerin teknik denetimini sağlamak, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirlemek ve bu farklılıkları giderici önlemler almak,
 • Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlamak.

İşletme Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Üst düzeyde akademik yeteneğe,
 • Sayısal düşünme yeteneğine,
 • Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
 • İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
 • Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine,
 • Yüksek başarma güdüsüne,
 • Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, yaratıcı,
 • Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,
 • Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
 • Zamanı iyi kullanabilen bir kişi olması beklenir.

Çalışma Ortamları

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (fabrikalar, bankalar, çeşitli firmalar). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri, vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

İş Bulma İmkânları

İşletmeciler, özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Eğitim İmkânları

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İşletme Fakültelerinin “İşletme” bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. İlgili bölüme, liseden sonra Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan alarak girilebilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git