İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 471 kez okundu.

İnşaat Mühendisi

Yapılacak inşaatlarla ilgili proje çalışmalarını yürüten, geliştiren, idare ve koordine eden, bağlı olduğu kurum için çizilmiş olarak gelen projelerin işletme inşaat standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eden, inşaatların genel kontrolünü yapan kişidir.

Görevleri

 • Konut,sağlık tesisleri, turistik tesisler, yurtlar, yerleri, eğlence yer ve alanları, kara ve demiryolu köprüleri, sanayi tesisleri, tüneller, havaalanı, liman, mendirek, baraj, enerji tesisleri, yeraltı ve yerüstü sulama tesisleri ve benzeri inşaatların yapım alanlarını inceleyip bunlarla ilgili plan ve projeler hazırlamak,
 • Gereken malzeme vedonanımı hesaplayıp inşaatın tahmini maliyetini bulmak,
 • İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projesini çizip gerekirse projede tadilat yapmak,
 • Şantiye kurdurup insan gücünü sağlayarak iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri alıp hafriyatı yaptırmak
 • İnşaatı belli birprograma göre yürütüp uygulamada ortaya çıkan proje hatalarını düzeltmek,
 • Büyük inşaat projelerinin yapımı için talepte bulunan birimin istekleri doğrultusunda proje ihale dosyası hazırlayıp ihale yönetmeliği esaslarına göre projeyi ihale etmek,
 • Müteahhit firmalar için özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler hazırlayıp komisyonla birlikte ihale işlemlerini yapmak,
 • İhalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetleyip inşaatla ilgili hak ediş raporları düzenlemek,
 • Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine uygun olarak binanın bitmesini sağlamak
 • Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir teslim işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapmaktır.

Teknik Bilimler Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Normalin üstünde bir akademik yeteneğe sahip,
 • Matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili,
 • El göz koordinasyonuna sahip,
 • Cisimler ve şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneği yüksek,
 • Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden,
 • Düzenli vesistemli çalışma alışkanlığı olan,
 • Grup çalışmasına açık kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamları

Teknik bilimlerde çalışma ortamları; laboratuvar ortamları, büro, şantiye, fabrika, hangar, tersane, liman, atölye, sınıf, imalathane, hastane, banka, istasyon vb. yerlerdir. Bu ortamlardan fabrika, hangar, şantiye, tersane, liman, istasyon ve atölyeler tozlu ve gürültülü olabilir. Bu gibi yerlerde genellikle ayakta çalışılmaktadır, iş güvenliğinin sağlanması için ortam doğrultusunda iş kıyafeti giymeye gereksinim duyulmaktadır. Laboratuvar, büro, banka vb. gibi yerlerde masa başında oturarak çalışıldığı gibi bazen de ayakta çalışılmaktadır.

İş Bulma İmkânları

Üniversitelerin teknik alanlarla ilgili bölümlerinden mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Ayrıca kendi imkânlarıyla işlerini kurarlar. Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları, Millî Eğitim Bakanlığı ve kamu iktisadi teşekküllerinde vb. gibi kurum ve kuruluşlarda görev almakta, bir kısmı da serbest çalışmaktadır.

Ülkemizde, başta THY, TAİ olmak üzere THK ve özel havacılık şirketleri ile ana bakım üstlerinde, TAI veya TUSAŞ’ da çalışabilirler. Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında ya da onarım atölyelerinde görev alırlar. TKİ, Etibank, MTA Enstitüsü, DSİ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi resmi kuruluşlarda, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri gibi özel işletmelerde görev alabilirler. Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar.

Eğitim İmkânları

Teknik bilimler alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrencilerin lisede fen bilimleri alanına yönelerek, LYS’de yeterli “sayısal” puan almaları gerekmektedir. Bu okullarda eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Teknik alanların ilgili bölümlerinden mezun olanlar istedikleri alanda mastır ve doktoralarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git