Hâkim

Hâkim
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 535 kez okundu.

Hâkim

Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görevleri

 • Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,
 • Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,
 • Sunulan bilgi ve belgeleri almak, dava dosyalarına eklemek ve bunları değerlendirmek,
 • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm vermek.

Hukuk Programını Tercih Etmek İsteyen Bir Öğrencinin

 • Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
 • Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Sabırlı ve anlayışlı,
 • Tarafsız karar verebilen,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
 • Kuvvetli bir belleğe sahip,
 • Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
 • İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
 • Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir.

Çalışma Ortamları

Hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hâkimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hâkimler atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hâkimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.

İş Bulma İmkânları

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar.

Eğitim İmkânları

Hâkimlik mesleği; adli yargı hâkimi ve idari yargı hâkimi olarak iki branşa ayrılır. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteler iveya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitiminin verildiği Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari bilimler, Siyasal Bilgiler fakültelerine girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak gerekmektedir. Hâkim olabilmek için ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git