Ergenliğin Tarihsel Gelişimi

Ergenliğin Tarihsel Gelişimi
12 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 1.461 kez okundu.

ERGENLİK TAHİHİ

Ergenlik; çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasındaki geçiş dönemi olarak görülmektedir. Tarihin her döneminde ergenlik diye bir dönem yoktur. Ergenliğe tarihsel olarak bakarsak;

Antik Yunan

Platon

* Ergenliği ilk olarak Antik Yunan’ da Platon kullanmıştır.

* Gerçeklik akıl yürütmelerle kavranabilir.

* Akıl yürütme bakımından çocuklar ve gençler birbirinden farklıdır.

* Platon gençler üzerine ayrışma yapar.

* Dünyayı akıl yürütmelerle anlayabiliriz ve akıl yürütebilmek için genç olmamız gereklidir.

Aristo

* Gerçeklik deneyimlerle kavranabilir.

* Davranışçılık Aristo’ ya dayanır.

* Gençlik döneminde olan bireyler özer karar verirler, yaşamları ile ilgili belirlemeler yapabilirler ve kendileri hakkında düşünürler.

Ortaçağ

* Bebeklik dönemi vardır.

* Çocukluk ve ergenlik dönemi yoktur.

* Çocuklar ve yetişkinler benzer tanımlanır. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler birbirinden farklı değildir.

* Çocuklar minyatür yetişkin olarak tanımlanmaktadır.

Rönesans

Jean Jacques Rousseau

* Çocukluk ve ergenlik yetişkinlikle aynı şey olmadığını ortaya koymuştur.

* Eğitimsel açıdan ya da pedagojik açıdan düşündüğümüzde çocuklara yetişkinlerden farklı davranmamız gerektiğini belirtmiştir.

20. Yüzyıl

Standley Hall

* Akademik anlamda ergenlikten bahseden ilk kişidir.

* Ergenlik adlı 2 cilt kitabı vardır.

* Ergenliğin doğasının temeline biyolojik açıdan bakmıştır.

* Ergenlik dönemini tanımlarken doğal seleksiyon veya evrim kuramından etkilenmiştir.

* İlkel insanla günümüz insanı arasında kalan insan yapılanmasını ergen olarak tanımlar. Bebeklik ve çocukluk ilkel dönemi, yetişkinlik günümüz insanını tasvir eder.

* Hall’ un fırtına ve stres kuramına göre ergenlik; problemli, duygudurum dalgalanmalarıyla dolu sorunlu bir dönemdir. Ergenlik; risk alma dönemidir.

Margaret Mead

* Antropologtur.

* Yaptığı katılımlı gözlemle ergenliğe Hall gibi biyolojik değil sosyokültürel açıdan yaklaşmıştır.

* Yaptığı katılımlı gözlem sonucunda Hall’ un belirttiği fırtına ve stres görüşünü destekleyecek bulgulara ulaşmamıştır ve Hall’ u eleştirmiştir.

Buluşçular

* Buluşçular ergenliğe sosyokültürel açıdan yaklaşmışlardır.

* Tarihin her döneminde ergenlik yoktur. Sanayi devrimi ile ergenlik ortaya çıkmıştır. Çünkü sanayi devrimiyle iş gücüne olan gereksinim azalmış, nitelikli eleman ihtiyacı doğmuştur.

Milenyum Çocukları

* 2000’ li yılların sonra doğan ve ergenliğini yaşayan çocuklardır. En belirgin özellileri; teknolojiye olan bağlılıkları ve etnik farklılıklardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git