Endüstri Mühendisi

Endüstri Mühendisi
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 449 kez okundu.

Endüstri Mühendisi

İş gücü, makine ve teçhizatın yüksek verimle çalıştırılmasını temin etmek için üretim yöntemlerinin inceleyen, geliştiren, tavsiyelerde bulunan kişidir.

Görevleri

 • Satış, üretim kapasitesi ve sarf edilen malzemeye ait kayıtları ve tesisin genel kuruluş düzenini incelemek,
 • İdari ve denetici personelle sorunları çözümleyebilmek için görüşmeler yapmak,
 • Üretimi artırmak için yöntemler geliştirip, maliyeti düşürücü çalışmalar yaparak, üretim kapasitesinin en yüksek düzeye ulaşmasını sağlamak,
 • Görev dağılımını inceleyip bunun en verimli bir tarzda nasıl yapılacağını belirlemek,
 • Üretim, pazarlama, depolama, dağıtım, kalite kontrolsistemlerini düzenlemek,
 • Çalışmaya teşvik edici ücret yöntemleri geliştirmek ve iş değerlendirme projeleri hazırlamak,
 • Çalışma yöntemi, makine kullanımı, teçhizat ve personelin daha ekonomik ve etkin kullanımını sağlamak için tavsiyelerde bulunmak,
 • İş basitleştirme tekniklerini kullanarak ambalaj ve malzeme kullanım usullerini geliştirmektir.

Teknik Bilimler Programında Okumak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Normalin üstünde bir akademik yeteneğe sahip,
 • Matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili,
 • El göz koordinasyonuna sahip,
 • Cisimler ve şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneği yüksek,
 • Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden,
 • Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı olan,
 • Grup çalışmasına açık kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamları

Teknik bilimlerde çalışma ortamları; laboratuvar ortamları, büro, şantiye, fabrika, hangar, tersane, liman, atölye, sınıf, imalathane, hastane, banka, istasyon vb. yerlerdir. Bu ortamlardan fabrika, hangar, şantiye, tersane, liman, istasyon ve atölyeler tozlu ve gürültülü olabilir. Bu gibi yerlerde genellikle ayakta çalışılmaktadır, iş güvenliğinin sağlanması için ortam doğrultusunda iş kıyafeti giymeye gereksinim duyulmaktadır. Laboratuvar, büro, banka vb. gibi yerlerde masa başında oturarak çalışıldığı gibi bazen de ayakta çalışılmaktadır.

İş Bulma İmkânları

Üniversitelerin teknik alanlarla ilgili bölümlerinden mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Ayrıca kendi imkânlarıyla işlerini kurarlar. Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları, Millî Eğitim Bakanlığı ve kamu iktisadi teşekküllerinde vb. gibi kurum ve kuruluşlarda görev almakta, bir kısmı da serbest çalışmaktadır.

Ülkemizde, başta THY, TAİ olmak üzere THK ve özel havacılık şirketleri ile ana bakım üstlerinde, TAI veya TUSAŞ’ da çalışabilirler. Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında ya da onarım atölyelerinde görev alırlar. TKİ, Etibank, MTA Enstitüsü, DSİ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi resmi kuruluşlarda, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri gibi özel işletmelerde görev alabilirler. Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar.

Eğitim İmkânları

Teknik bilimler alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrencilerin lisede fen bilimleri alanına yönelerek, LYS’de yeterli “sayısal” puan almaları gerekmektedir. Bu okullarda eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Teknik alanların ilgili bölümlerinden mezun olanlar istedikleri alanda mastır ve doktoralarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git