Diplomat

Diplomat
1 Ocak 2015 tarihinde eklendi, 854 kez okundu.

Diplomat

Uluslararası ilişkilerde ve işlerde ülkesini temsil eden, ülkesi ile başka ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kişidir.

Görevleri

 • Diplomat unvanı ile veya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaları halinde:
 • Devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütmek,
 • Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri yürütmek,
 • Politiksistemler, uluslararası hukuk, siyasi partilerle ilgili araştırmalar yapmak,
 • Bu araştırma sonuçlarını yorumlayarak raporlar hazırlamak ve politik davranış geliştirme konusunda önerilerde bulunmak,
 • Yurtdışında bulundukları görev derecesine göre ülkemizi en iyi temsil etme işlevinde, o ülkede bulunan yurttaşların sorunları ile ilgilenmek,
 • Vize uygulanan ülkelerle vize anlaşmasını sağlamak,

Diplomat Olmak İsteyen Bir Öğrencinin

 • Üstün bir zihinsel yeteneğe, özellikle sözlü düşünme yeteneğine sahip,
 • Kendine güveni olan,
 • Güzel ve etkili konuşabilen,
 • Yabancı dil öğrenmeye istekli,
 • İnsan ilişkilerine özen gösteren,
 • Toplumbilim, ekonomi, hukuk ve tarih alanlarına ilgili,
 • Ülke ve dünya gündemini takip eden,
 • Ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen,
 • İkna kabiliyeti yüksek,
 • Stratejik kararları verebilme ve problem çözme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

Çalışma Ortamları

Diplomatların çalışma koşulları ağırdır. Bunlar, görevleri gereği günde iki üç kokteyle gitmek, saatlerce ayakta kalmak, sık sık gezilere çıkmak zorundadırlar. Özellikle savaş sırasında tehlikeli yolculuklara çıkmak zorunda kalabilirler. Bunlara karşılık diplomatlık, saygınlığı yüksek bir meslek olarak tanınır. Birçok ülkeyi görme, değişik insanlarla tanışma olanağı vardır. Diplomatlık; kimi temsilciliklerde yaz aylarında yarım gün, işleri yoğun olmayan kimi temsilciliklerde yıl boyunca yarım gün çalışırlar. Siyasal bunalım olduğu zamanlar ise gece gündüz çalışmak zorundadırlar.

İş Bulma İmkânları

Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlar; “Uluslararası ilişkiler lisans diploması” alırlar. Diplomat olmak için, ilgili eğitimi gördükten sonra Dışişleri Bakanlığının açtığı dil ve bilim sınavını kazanmak ve yapılan görüşmede(mülakatta) başarılı olmak gerekmektedir. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar, KİT, MİT, Özel şirketler, çeşitli kitle iletişim kuruluşlarında ve bankalarda çalışabilirler. Kâtiplik, müsteşarlık, konsolosluk, başkonsolosluk, orta elçilik gibi temsilciliklerde bir süre kalır, sonra büyükelçi olurlar. Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslar Arası Ticaret, Uluslar Arası Ticaret ve Finansman ve Uluslar Arası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunlarına ”Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalarda; finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde yönetici asistan olarak çalışabilir, performansları ölçüsünde yükselebilirler. İş alanları daha çok dış ticaretin ağırlıklı olarak yapıldığı büyük şehirlerdir. Özel bankalarda ve kamu bankalarında çalışabilirler. Ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, Dışişleri Bakanlığı’nda, Maliye Bakanlığı’nda, Kültür Bakanlığı’nda çalışabilirler.

“Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği” bölümünden mezun olanlar, ülkemizde AB uzmanı açığını bir ölçüde giderme ve AB mevzuatına uygunluk konusunda danışmanlık yapmak üzere yetiştirilirler. Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret ve AB Genel Sekreterliği gibi kurumlarda çalışabilirler.

Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunları çeşitli meslek odaları, sendikalar, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, şubelerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında Gümrük Müşaviri olarak çalışabilirler. Türkiye’nin 14 Nisan 1987 ‘de Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusu, Türkiye’nin 6.3.1995 tarihli, 1/95 ve 2/95 sayılı ortaklık konseyi kararları doğrultusunda, Avrupa Topluluğu ile 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğine girmesinden sonra AT konusunda eğitim görmüş insanlara olan ihtiyaç hissedilmiştir. Bu mesleğe gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacağı, ancak şu an için alanında iş bulamaması bir gerçektir. Mezunlar genellikle Dış Ticaret, alanında çalışabilmektedir. İleride bu alanda yetişmiş ara elemana ihtiyaç duyulacaktır.

Eğitim İmkânları

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı ‘Uluslararası İlişkiler Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde verilmektedir. Meslek eğitimine girebilmek için, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Avrupa Birliği İlişkileri” ile ilgili programı tercih etmek gereklidir.

“Avrupa Topluluğu, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek elemanları çalıştıkları işletmelerin personel politikaları doğrultusunda, şef, kısım amiri, servis ya da bölüm sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilmekte ayrıca doğrudan ‘Gümrük Müşaviri’ unvanı da alabilmektedirler.

“Uluslararası İlişkiler” bölümünün lisans programı eğitim süresi 4 yıl olup lisans programını tamamlayanlar üniversitelerde görev almak isterlerse akademik kariyer yaparak meslekte ilerleyebilirler.

Diplomat olmak isteyenler; kâtiplik, müsteşarlık, konsolosluk, başkonsolosluk, orta elçilik, elçilik gibi temsilciliklerde belli süre hizmetten sonra büyükelçi olurlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git