Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim
28 Aralık 2014 tarihinde eklendi, 937 kez okundu.

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

İnsanların erkek ya da kadın olarak özelliklerini cinsiyet demekteyiz ve bu kavramla ilgili iki tanımlama yapıyoruz. Bunlar cinsel kimlik ve cinsel yönelimdir.

  • Cinsel Kimlik: Bireylerin kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamasıdır. Cinsel kimliğin alt boyutları vardır. Bunlar:
  1. Biyolojik Cinsiyet Kimliği: Bireylerin cinsiyet organlarına ya da beden yapısına dayanarak kendisini cinsiyet olarak tanımlamasıdır.
  2. Toplumsal Cinsiyet Kimliği: Toplumlar, kültürler tarafından kadın ve erkekler için tanımlanmış toplumsal cinsiyet rolleridir.
  • Cinsel Yönelim: Bireyin cinsel arzu, istek, obje olarak kime yöneldiği ile ilgilidir. Üç tür cinsel yönelim cinsel yönelim tanımlanır. Bunlar:
  1. Heteroseksüel: Bireyin cinsel arzu, hedef, obje olarak karşı cinse yönelmesidir. Erkeğin kadın, kadının da erkeğe yönelmesi.
  2. Homoseksüellik(Eşcinsellik): Bireyin cinsel arzu, hedef, obje olarak aynı cinse yönelmesidir. Kadının kadını seçmesi(kadın eşcinseller, lezbiyen), erkeğin erkeği seçmesi(erkek eşcinseller, gey).
  3. Biseksüel: Bireyin cinsel arzu, hedef, obje olarak hem aynı cinse hem de karşı cinse yönelmesidir.
Cinsiyet üzerine bazı etkiler görülmektedir. Bunlar ebeveyn, akranlar, öğretmenler vb. gibi sosyal etkiler, bilişsel etkiler ve biyolojik etkilerdir.

Bireyin çevresi bireyi çok etkileyebilmektedir. Onun için sosyal etkileri derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Ebeveynlerle başlayacak olursak; birey hayatının her safhasını ailesiyle geçirmekte ve anne babasının davranışlarından oldukça etkilenmektedir. Ebeveynlerin erkek çocuklarına kız çocuklarından daha çok bağımsızlık vermeleri, arkadaş seçme ve dışarı çıkma konusunda erkek çocuklarına daha esnek davranmaları çocuğun cinsiyetini belirlemekte etkendir. Ayrıca ders açısından kız ve erkek çocuklarından beklentilerindeki değişiklikler bile cinsiyeti etkileyebilmektedir. Kardeşlerinde cinsiyet üzerinde görülebilir etkileri vardır. Örneğin; erkeksi özellikler gösteren bir çocuğun küçük kardeşi de zamanla erkeksi özellikler gösterebilmektedir Birey kendini kadınsı ya da erkeksi özelliklerden hangisine yakın hissediyorsa buna bağlı olarak akran çevresini de şekillendirir.   Öğretmenlerin okulda öğrencilerine kız ya da erkek olarak ayrımcılık yapması cinsiyet üzerindeki diğer bir etkidir.

Cinsiyet üzerindeki bilişsel etkilere bakacak olursak; bilişsel etkiler bireyin düşünmesini ve davranışlarını etkiler.

Cinsiyet üzerine biyolojik etkilere bakıldığında; Freud’ a göre fallik dönemde elektra çatışması vardır. Erkek çocuklar babalarıyla kız çocuklar anneleriyle özdeşleşir. Bu özdeşleşme sonucunda cinsiyet kimliği oluşur. Biyolojik düzlemde ergenlik dönemi de karşımıza çıkmaktadır. Cinsellikle, cinsiyetle ilgili tanımlamaların pubertada genel hormonal değişimlerle birlikte olduğunu görüyoruz. Puberta değişiklikleri, ergenlik boyunca erkeksilik ve kadınsılıkta kendini yeniden değerlendirmelerle sonuçlanır ve bu değerlendirmelerin çoğu cinselliği içerir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git