Zihinsel ve Görme Engelliler

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 Yayım Tarihi: 07.07.2005/25878 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656)...
Beyin Felci (Serebral Palsi-CP) Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde beyinde meydana gelen hasardan dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ortaya çıkar. Bazı durumlarda zihinsel yetersizlikte görülebilir. Beyin Felcinin (Serebral Palsi-CP) Nedenleri Doğum öncesi: Annenin hamilelik sırasında geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, plasentanın anne rahminden erken ayrılması, plasenta yetersizliği, annenin zatürre geçirmesi, kan grubu...
ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali. Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak...
Parkinson Hastalığı   Demansın (bunama) bir türü olan Parkinson hastalığı kaşardaki titreme, hareketlerin yavaşlaması ve kısmi yüz felci gibi belirtilerle tanımlanan sürekli ve ilerleyen bir rahatsızlıktır. Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten sinirlerin zarar görmesiyle ortaya çıkmaktadır. Dopamin, normal beyin fonksiyonları için gerekli bir nörotransmiterdir. Bu sinirlerin neden zarar gördüğü bilinmemektedir. Ancak yapılan...
ZEKA GERİLİĞİ   Bireyin düşük zekâya sahip olduğu geleneksel zekâ testlerinden genelde 70’in altında puan aldığı ve gündelik yaşama uyum sağlama güçlüğünün olduğu bir sınırlı zihinsel beceri durumudur. Normal bir zekâya sahip olan bir insan herhangi bir konuyu öğrenmekte zorluk çekmez. Ama bunu zekâ geriliği olan insanlar için söylemek zordur. Bundan dolayı...
Dilin kullanılmasında, biçiminde ve  içeriğinde; konuşma bozukluğunu ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor becerilerin yerine getirilmesindeki aksama olarak tanımlanır. Konuşma Engelinin  Türleri Kekemelik (ritim bozukluğu) Bireyin psikolojik ve nörolojik nedenlerle konuşma cesaretini kaybetmesi ve bazı ses ve sözcükleri yineleme, uzatma ya  da başlayamama şeklinde fonetik (seçsil) bozulmalara ek olarak vücut...
ENGELLİLER OLİMPİYATI 1976 yılında A.B.D. Seattle Özel Olimpiyatları'nda, 9 zihinsel ve bedensel özürlü 100 metre koşusu için başlama çizgisine dizildiler. İçlerinde özel bastonu ile neredeyse normal yürüyüş hızında bile Yürüyemeyen katılımcılar vardı. Başlangıç işareti Alışık olunduğu üzere silah atışı ile yapılmamış ve bir piyanonun tuşuna basılmak suretiyle yarış başlamıştı. Başlama işareti verildiğinde hepsi birlikte hamle yaptılar. Bu da alışık olunduğu...
Zihin Engelinin Nedenleri Zihinsel engelliliğin nedenlerinin bilinmesi bu bireyler için alınacak tıbbi ve eğitsel kararlar ile zihinsel engeli önleme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bireyin zihinsel engelin nedenini ortaya çıkarmak güçtür. Zihinsel engelin nedeni binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Kişinin zihinsel engeli tek bir nedene bağlı olmayabilir. Zihinsel engelin nedenleri genellikle...
Dil ve İletişim Becerilerinde Kullanılan Sağaltımlar Engelli çocukların dil ve iletişim becerilerinin edinmelerini kolaylaştırabilmek için pek çok öğretim programı geliştirilmiştir. Bu programları genel olarak Sağaltıcı Yaklaşım ve Doğal Yaklaşım olmak üzere iki farklı yaklaşım altında toplamak mümkündür. A)Sağaltıcı Yaklaşım *sağaltıcı yaklaşımda amaç, çocuğa iletişim için gerekli uygun dil biçimlerini, doğru yapıları ve söz...
Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler Genel Bakış Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u, diğer bir deyişle 650 milyon insan engellidir. Dünyanın en büyük azınlık grubunu engelliler oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP)göre, engelli bireylerin %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Sekreteryası (OECD), OECD üyesi gruplarda engellilik oranlarının diğer gruplara göre belirgin bir...
Erken müdahale 0-3 yaşlarında gelişimi çeşitli nedenler yüzünden risk altında olan ya da tanımlanan bir yetersizliği olan çocuklar ve ailelerine verilen eğitimdir. Görme engelli çocuğun kendi ile barışık, özgüvenli bir birey olarak yetişmesi, toplum içinde yer alabilmesi amacı ile görme engelinin saptandığı andan itibaren yapılması gereken çalışmaların tümü erken müdahale...
Görme Engelli Çocukların Özellikleri Görme engelli çocuklarda görsel uyaranın eksikliğinden dolayı zihinsel gelişimleri  de olumsuz etkilenir. Çevrelerini algılamak için işitme ve dokunma duyularını aktif olarak kullanırlar. Zeka olarak yaşıtlarından geri oldukları söylenemez fakat  duygusal ve sosyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenir. Grup etkinliklerine katılmaktan hoşlanmazlar. Engelleme yaşadıklarından dolayı zaman zaman sinirli ya da saldırgan olabilirler. İçekapanık ve...
ÜSTÜN BAŞARILI ENGELLİ ÜNLÜLER                                          YETERSİZLİK ALANLARI ÜSTÜN OLDULARI ZEKA ALANLARI ÖĞRENEME YETERSİZLİĞİ İLETİŞİM YETERSİZLİĞİ DUYGUSAL DAVRANIŞSAL YETERSİZLİK FİZİKSEL YETERSİZLİK İŞİTME YETERSİZLİĞİ GÖRME YETERSİZLİĞİ SÖZEL DİL ZEKA Agatha Cristie (Yazar, İngiliz) Demosthenes (Politikacı, Atinalı) Edgar Allan Poe (Şair, İngiliz) Alexander Pope (Şair, İngiliz) Samuel Johnson (Yazar, İngiliz) Rudyard Kipling (Yazar, Hindistan) MANTIK/ MATEMATİK ZEKA Albert Einstein (Fizikçi, Alman) Micheal Faraday(Fizikçi, İngiliz) Charles Darwin (Doğa Bilimci, İngiliz) Stephen Hawking (Fizikçi, İngiliz) Thomas Edison (Fizikçi, ABD) Johannes Kepler (Matematikçi, Alman) UZAMSAL ZEKA Leonardo da Vinci (Ressam, İtalyan) Marc Chagal (Ressam, Fransız) Vincent...
FARKINDALIĞI FARK ETMEK İSTER MİSİN? Hepimiz gözlerimizle görür, kulaklarımızla duyar, ayaklarımızla yürür, ellerimizle dokunuruz. Peki ya bunu yapamayanlar yani herhangi bir yetersizliğe sahip olanlar? Biz bize bahşedilenlerle bu kadar rahat yaşayıp üstüne bunların kıymetini bilmezken yetersizliklerinden ötürü bunları yapamayanları düşündük mü hiç? Çevremizde onları gördüğümüzde yabancı gözlerle bakıp sonra gözlerimizi kaçırmak...
Sayfa başına git