keyboard_arrow_down Coğrafya

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi En küçük coğrafi bölgemizdir. Bölgenin güneyinde Irak ve Suriye yer alır. Bölgenin batısında Akdeniz Bölgesi vardır. Fabrikaları: Çimento, yağ, sabun, iplik, dokuma, içki, besin maddeleri üreten fabrikalar,...

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi En büyük coğrafi bölgemizdir. Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, güneydoğuda İran ve Irakla sınır komşusudur. Fabrikaları: Çimento, şeker, yağ-peynir, şarap, sigara, dokuma ve iplik fabrikaları vardır. Tarım Ürünleri:...

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin ortasında yer alır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege, doğuda Doğu Anadolu bölgeleriyle çevrilidir. Doğu Anadolu’dan sonra en büyük bölgemizdir. Fabrikaları: Çimento, un,...

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ege Bölgesi Türkiye’nin batısında yer alan Ege Bölgesi, kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından güneyde Köyceğiz’e kadar uzanır. Bu bölgemizin Ege Denizi kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Fabrikaları: Çimento, tuğla-kiremit, sabun, yağ, boya,...

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Marmara Bölgesi Türkiye’nin kuzeybatısında yer alır. Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesidir. Bölge ekonomik olarak, en gelişmiş bölge özelliğini taşır. Fabrikaları: Çimento, kumaş, deri, dokuma, iplik, konserve, şeker, içki,...

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Karadeniz Bölgesi En büyük bölgelerimizden biri olan Karadeniz Bölgesi, ülkenin yaklaşık altıda birini teşkil eder. Doğuda Ermenistan ve Gürcistan  sınırı, batıda Adapazarı Ovası ve Bilecik dolayları, kuzeyde Karadeniz ve güneyde...

Türkiye’yi Çevreleyen Denizler

Türkiye’yi Çevreleyen Denizler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’yi Çevreleyen Denizler Karadeniz Sularının Özellikleri Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir. Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha...

Paraleller-Meridyenler-Yerel Saat Hesaplamaları

Paraleller-Meridyenler-Yerel Saat Hesaplamaları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Paraleller Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir. Özellikleri: Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir (40.076km). Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır. Birer derece...

Göçler

Göçler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Göçler İç Göçler İç göçler 1950 ‘den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri: Hızlı nüfus artışı, Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,...

Türkiye’de Nüfus

Türkiye’de Nüfus

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’de Nüfus Türkiye’de Nüfus Sayımları Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990’dan sonra alınan kararla her 10...

Türkiye’nin Konumu

Türkiye’nin Konumu

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel...

Yoğunlaşma

Yoğunlaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yoğunlaşma Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın düşmesidir. Yoğunlaşma Çeşitleri Havanın Alttan Soğumasına Bağlı Yoğunlaşma Bu tip yoğunlaşma ile...

Nemlilik

Nemlilik

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nemlilik Nem Yeryüzündeki su kütlelerinden buharlaşan su, atmosferin nemlenmesine yol açar. Atmosferdeki su buharına hava nemliliği de denir. Önemli bir sıcaklık etmeni olan atmosferdeki su buharının miktarı, yere ve zamana...

Rüzgarlar

Rüzgarlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Rüzgârlar Rüzgâr Hava kütlelerinin yatay yöndeki hareketlerine rüzgâr denir. Rüzgârlar basınç farklılıklarından doğar ve daima yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Rüzgârların Özellikleri: Rüzgârın Hızı Hava kütlesinin hareket...