keyboard_arrow_down Biyoloji

İnsanda Solunum Sistemi

İnsanda Solunum Sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İnsanda Solunum Sistemi İnsanda solunum sistemi akciğerleri ve akciğerlere hava taşıyan borulardan meydana gelmiştir. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveoller görev alır. Burun İç yüzeyi epitel...

Solunum Sistemi

Solunum Sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Solunum Sistemi Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji hücresel solunumla karşılanır. Canlılar hücresel solunumda kullanılan oksijeni hücre içine almak ve oluşan karbondioksiti hücreden uzaklaştırmak amacıyla ortamla gaz...

Besinlerin Kimyasal Sindirimi

Besinlerin Kimyasal Sindirimi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Besinlerin Kimyasal Sindirimi Karbonhidratların Sindirimi Proteinlerin Sindirimi Yağların Sindirimi Besinlerin Sindirim Organlarında Sindirilme Sürecini Gösteren Grafik Emilim İnce bağırsakta sindirim olayı tamamlanır. Ağızda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta emilim vardır, ancak...

İnsanda Sindirim Sistemi

İnsanda Sindirim Sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İnsanda Sindirim Sistemi Ağız Tükürük Bezleri; Dilaltı, çene altı ve kulak altında bulunur. Tükürük amilaz ve mukustan oluşur. pH’ı 6-7 arasındadır. Amilaz enzimi ile karbonhidratlarda kimyasal sindirim görülür. Nişasta +...

Bakteriler

Bakteriler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bakteriler Monera âleminde yer alan prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Bakterilerin Özellikleri Işık mikroskobu ile görülebilecek büyüklükteki canlılardır. Genellikle boyları 2-10 mikron, genişlikleri 1-2 mikron arasında değişir. Yapılarında hücre duvarı...

Virüslerin Çeşitleri

Virüslerin Çeşitleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Virüslerin Çeşitleri Virüsler, içerdikleri yönetici molekülün ve içinde çoğaldıkları konak canlının çeşidine göre 2 grupta sınıflandırılırlar. Yönetici Molekülün Çeşidine Göre Virüsler DNA Virüsleri Genomu DNA olan virüslerdir. Genomu DNA olan...

Virüsler

Virüsler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Virüsler Virüsler, canlılar ile cansızlar arasındaki geçiş formu olarak kabul edilirler. Sadece hücre içinde çoğalabildikleri için zorunlu hücre içi parazitidirler. Virüslerin Özellikleri Boyları 10 ile 275 milimikron arasında değişen ve...

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çevre Kirliliği Son 30-35 yıl içinde dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların tükenmeye başlaması, ormanların tahribi, erozyon, düzensiz şehirleşme, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına etkisi ve zararlı atık maddelerin...

Fosfor Döngüsü

Fosfor Döngüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fosfor Döngüsü Fosforun doğadaki kaynağı fosfatlı kayaçlardır. Atmosferde fosfor elementi bulunmadığı için fosforun döngüsü karalardan denizlere, denizlerden karalara doğrudur. Fosfatlı kayaçların aşınmasıyla, fosfor inorganik fosfata dönüşür. İnorganik fosfat, bitkiler tarafından...

Karbon Döngüsü

Karbon Döngüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.

Karbon Döngüsü Canlıların başlıca karbon kaynağını karbondioksit oluşturur. Karbondioksit, fotosentez ve kemosentez tepkimeleriyle organik maddelerin yapısına katılırken, üretilen organik maddelerin oksijenli ve oksijensiz solunum ile yıkılmaları sonucu yeniden havadaki karbondioksit...

Su Döngüsü

Su Döngüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.

Su Döngüsü Yeryüzünün 3/4′ ü sularla kaplıdır. Bu suyun büyük bir kısmı okyanus ve denizlerde bulunmaktadır. Yeryüzünde su kütlesi az çok sabit olup su molekülleri atmosfer dışına çıkamaz. Güneş enerjisi...

Heterotrof Canlılar

Heterotrof Canlılar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Heterotrof Canlılar Kendi besinlerini üretemeyip dış ortamdan hazır olarak alan canlılara heterotrof veya tüketici canlılar denir. Heterotrof canlılar besinlerini alma biçimlerine göre 3 grupta incelenirler. Bunlar; Holozoik Canlılar Birlikte Yaşam...

Ototrof Canlılar

Ototrof Canlılar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ototrof Canlılar Kendi besinlerini üretme ve depo edebilme yeteneğine sahiplerdir. İnorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilen bu canlılara ototrof veya üretici canlılar denir. Ototrof canlılar, besin sentezi sırasında ihtiyaç duydukları...

Ekzositoz

Ekzositoz

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekzositoz Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklükte olan moleküllerin (bazı hormonlar, enzimler, salgı maddeleri vs.) hücre dışına kesecikler yardımıyla atılması olayına ekzositoz denir. Ekzositoz sırasında ATP harcanır. Ekzositoz olaylarına hücre içi...

Endositoz

Endositoz

Bu yazı sabitlenmiştir.

Endositoz Dış ortamdaki büyük moleküllerin, hücre zarında oluşan uzantı veya cep yardımıyla hücre içine alınmasına endositoz denir. Endositoz olayları sırasında ATP harcanır. Endositoz olaylarına hücre içi ve hücre dışı yoğunluk...