YGS- LYS

Polis Meslek Yüksek Okulu ÖSYM ile ilgili tüm maddeler iptal edilmiş ve ÖSYM tamamen devre dışı bırakılmıştır. PMYO sınavlarıyla bundan sonra tamamıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ilgilenecek. Yapılan en önemli değişiklik PMYO yazılı sınavının kaldırılmış olmasıdır.Onun yerine Fiziksel Yeterlilik Sınavı, Mesleki Psikolojik Değerlendirme ve mülakat sınavı getirilmiştir. Fiziki Yeterlilik Sınavı ve mülakat sınavında verilen puanların PMYO...
Beş Hececiler Ziya Gökalp' in etkisiyle Anadolu' ya ve yerli değerlerimize yönelmişlerdir. Hece ölçüsünü kullanmışlardır. Şiirlerin konuları: Anadolu'daki hayat, sanat, kültür, zevkler ve yaşantılardır. Ama Anadolu' yu yetirince tanımadıkları için gerçekçi olamamışlardır. Halk şiirinin nazım biçimlerini kullanmışlardır.  Nazım birimi olarak dörtlüğü kullandılar. Yalın,sade ve süssüz bir dille yazdılar Beş Hececiler (HEY OF) Halit Fahri Ozansoy Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi En küçük coğrafi bölgemizdir. Bölgenin güneyinde Irak ve Suriye yer alır. Bölgenin batısında Akdeniz Bölgesi vardır. Fabrikaları: Çimento, yağ, sabun, iplik, dokuma, içki, besin maddeleri üreten fabrikalar, petrol arıtma tesisleri vardır. Tarım Ürünleri: Buğday, mercimek, nohut, burçak, zeytin, antepfıstığı ve kenevir bölgede yetişen önemli ürünlerdir. Nehirleri: Dicle, Fırat bölgenin önemli akarsularıdır. Dağları:...
Doğu Anadolu Bölgesi En büyük coğrafi bölgemizdir. Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, güneydoğuda İran ve Irakla sınır komşusudur. Fabrikaları: Çimento, şeker, yağ-peynir, şarap, sigara, dokuma ve iplik fabrikaları vardır. Tarım Ürünleri: Tahıl, patates, pirinç, şekerpancarı, tütün, kaysı, şeftali, üzüm ve benzeri ürünler üretilmektedir. Hayvancılık da bölgenin önemli bir geçim kaynağıdır. Nehirleri: Dicle, Fırat, Aras, Murat...
İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin ortasında yer alır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege, doğuda Doğu Anadolu bölgeleriyle çevrilidir. Doğu Anadolu'dan sonra en büyük bölgemizdir. Fabrikaları: Çimento, un, tuğla, şarap, makina, vagon, yağ, rafineri, dokuma, şeker ve çeşitli maddeleri üreten fabrikalar vardır. Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, baklagiller, şekerpancarı,...
Ege Bölgesi Türkiye'nin batısında yer alan Ege Bölgesi, kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından güneyde Köyceğiz'e kadar uzanır. Bu bölgemizin Ege Denizi kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Fabrikaları: Çimento, tuğla-kiremit, sabun, yağ, boya, un, konserve, sigara, dokuma, bira, şeker, rafineri ve çeşitli besin maddeleri fabrikaları vardır. Tarım Ürünleri: Buğday, arpa gibi tahıllar, tütün, haşhaş, pamuk gibi...
Marmara Bölgesi Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesidir. Bölge ekonomik olarak, en gelişmiş bölge özelliğini taşır. Fabrikaları: Çimento, kumaş, deri, dokuma, iplik, konserve, şeker, içki, elektrikli ev aletleri, şişe-cam, rafineri, ilaç ve kibrit. Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, yulaf, pirinç, pancar, tütün, zeytin, üzüm, incir, sebze ve meyveler, ayçiçeği,...
Karadeniz Bölgesi En büyük bölgelerimizden biri olan Karadeniz Bölgesi, ülkenin yaklaşık altıda birini teşkil eder. Doğuda Ermenistan ve Gürcistan  sınırı, batıda Adapazarı Ovası ve Bilecik dolayları, kuzeyde Karadeniz ve güneyde Çoruh ve Keltik vadilerini güneyden çeviren dağlarla çevrilidir. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz alt bölümlerinden meydana gelir. Bu bölgede dağlar, doğuya...
Türkiye’yi Çevreleyen Denizler Karadeniz Sularının Özellikleri Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir. Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha düşüktür Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının bulunması, 200 m’nin altındaki derinliklerde deniz canlılarının yaşamını engeller. Tuzluluk oranı, % 18’dir. Akıntılar Karadeniz’in su seviyesinin yüksek ve tuzluluk oranının düşük olması...
Paraleller Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir. Özellikleri: Başlangıç paraleli Ekvator'dur ve en büyük paralel dairesidir (40.076km). Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır. Birer derece aralıklarla geçerler. 90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey Yarımküre'de olmak üzere toplam 180 tanedirler. İki paralelin arasındaki uzaklık her yerde 111 km‘dir. Paralellerin derecesi kuzey ve güneye...
Göçler İç Göçler İç göçler 1950 ‘den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri: Hızlı nüfus artışı, Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması, Tarımda makinalaşma ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.). Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, Kan davaları ve terör. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği...
Türkiye’de Nüfus Türkiye’de Nüfus Sayımları Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990’dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. Son yapılan 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz...
Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin Matematiksel Konumu Türkiye 36°-42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Buna...
Yoğunlaşma Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın düşmesidir. Yoğunlaşma Çeşitleri Havanın Alttan Soğumasına Bağlı Yoğunlaşma Bu tip yoğunlaşma ile sis oluşur. Yatay ya da yataya yakın hareket eden ılık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir zemin üzerinden geçişi sırasında içindeki...
Sayfa başına git