Tarih

Anadolu Medeniyetleri Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış – verişleri Anadolu’da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır. HİTİTLER Tarihte ilk Defa Aile Hukuku Hititlerde görülür Anadolu da Tımar sistemini...
Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İlk Çağ(M.Ö.3200-M.S.375): Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır. ORTAÇAĞ(375-1453): Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. Skolastik düşünce çağa egemen olmuştur. YENİÇAĞ(1453-1789): Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.  YAKINÇAĞ(1789-….): Merkezi krallıklar ve...
                                          İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI   Oluşum tarihi bilinmeyen bir dönemden 11. Yüzyılda İslam’ın kabulüne kadar süren bir edebiyattır.  2 dönemden oluşur. 1-Sözlü Dönem Türk Edebiyatı (… - 8. Yy) Genel Özellikleri - Anlatım söze dayalıdır. - Bu dönemde ortaya çıkan ürünler genellikle anonimdir. Çok az eserin sahibi bilinmektedir. - Sözlü edebiyat ürünlerinin ilki şiirdir. - Göçebe hayatın...
Bunu Biz Yaptık Bunu Biz Yaptık 1. Bölüm (Türklerde Temizlik) Tarihte hamamı ilk olarak ROMALILAR kullanmıştır. Hamam, Romalılardan Bizanslılara, onlardan da Osmanlılara geçmiştir. Hamam müessesesi (kurum, tesis) altın çağına TÜRKLERLE birlikte kavuşmuştur. Hamam kelimesi yerini TÜRK HAMAM’ına bırakmıştır. 1500’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğunda hamamı olmayan köy, çeşmesi olmayan sokak kalmamıştır. Aynı yıllarda Osmanlı Ülkesine "SU MEDENİYETİ"...
İlk Türk Devletleri Asya’ da Kurulanlar                                                            Asya Hun Devleti Batı Hun Devleti Güney Hun Devleti Göktürk Devleti Göktürk (Kutluk) Devleti                                     Uygurlar Devleti Kırgızlar Hazarlar Türgişler Oğuzlar Peçenekler   Avrupa’ da Kurulanlar Avrupa Hun Devleti Macarlar Kumanlar ( Kıpçaklar ) Avarlar (Juan- Juan) Bulgarlar İskitler ( Sakalar ) Hazar denizi ile Karadeniz arasında kuruldu. ALP ER TUNGA EN ÖNEMLİ HÜKÜMDARDIR. ALP ER TUNGA...
Türklerin İlk Yurdu : Orta Asya Türk adının tanımı; Ziya Gökalp’e göre Türk töreli yani; adaletli, kanuna bağlı ve yasa sahibi demektir. Kaşgarlı Mahmut’ a göre “Olgunluk çağı ” demektir. Türk : güçlü ve kuvvetli demektir. Anayurt ve Anayurttan Göçler             Orta asya da MÖ. 4500 yıllarına kadar uzanan bir Türk...
Batıya Doğru Akan Nehir 1. Bölüm Mezopotamya uygarlığı Fırat ile Dicle nehirleri arasına kurulmuş uygarlıkların başlangıcı olarak bilinir. Buradan çıkan dinler, kültürler ve mitolojiler Mezopotamya aracılığı ile dünyada yeni kültürlerin oluşmasında ya da var olan kültürleri etkileyip değiştirmesine neden olmuştur. Burada Sümer, Akad, Babil gibi devletler kurulmuştur. Mezopotamya’da bulunan Göbeklitepe o bölgenin...
Sayfa başına git