Program Geliştirme

Program Tasarım Yaklaşımları Program tasarım süreci programın ögelerini, bu ögeler arasındaki ilişkileri, programa yön veren ögeleri kapsamaktadır. Eğitim programı tasarımı; hedef, içerik, öğrenme durumu, sınama durumu ve bunlar arasındaki ilişkileri belirleme sürecidir. Eğitim programı tasarımı geliştirmede 3 temel yaklaşım izlenmektedir. Bunlar: ♦Konu merkezli program tasarım yaklaşımları ♦Öğrenen (birey) merkezli program tasarım yaklaşımları ♦Sorun merkezli program...
PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM Planlı olup olmamasına göre eğitim 2’ye ayrılır. Belli bir plana göre yürütülen eğitim formal eğitim olarak, belli bir planı olmayan eğitim ise informal eğitim olarak adlandırılır. A-FORMAL EĞİTİM Amaçları önceden belirlenen ve bir programa göre gerçekleştirilen tüm eğitim etkinlikleri formal eğitim içerisinde yer alır. Formal eğitim; örgün eğitim...
EĞİTİM KURUMLARININ İŞLEVLERİ 1-Toplumsal İşlevler: Eğitimin toplumsal işlevi, toplumun gelişimini sağlamaya ve toplum içerisinde yaşayan bireylerin sosyalleşmesine, kendilerini geliştirmelerine yardım eder. -Bireyin toplum içerisinde sosyalleşmesini sağlamak -Toplumun bulunduğu seviyeyi ve kültürünü yükseltecek yenilikçi bireyler yetiştirmek -Kültürel mirası nesilden nesile aktarmak ve geliştirmek -Bireylerin topluma uyumunu sağlamak 2-Siyasal İşlevler: Eğitimle topluma faydalı bireyler yetiştirilmeye çalışılır. -Bireylerde milli bilinci...
PROGRAM TÜRLERİ 1-Eğitim Programı Eğitim; bireyde kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim programı ise okulda ve okul dışında bireye planlanmış öğrenme yaşantıları düzenlemedir. Eğitim programlarının içerisinde; -okullarda verilen öğretim programları -örtük program faaliyetleri -ders arası etkinlikler -geziler -eğitsel kol faaliyetleri -sanatsal ve sportif faaliyetler vb. yer almaktadır. Eğitim programı 4 öğeden oluşmaktadır. a)Hedef: ulaşılmak istenen noktadır. ''niçin...
1-Psikolojik Bireysel Temeller Bireyin ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel farklılıkları, ilgi alanları, gelişim düzeyleri program geliştirilirken dikkate alınır. '' Nasıl öğreteceğiz?'' sorusuna cevap arar. Hedefler belirlenirken bireyin gelişim düzeyine, ilgi ve yeteneklerine, hazır bulunuşluk düzeylerine uygunluğu göz önünde bulundurulur. Kullanılacak öğretim stratejileri, yöntemler ve teknikler bireylerin gelişim düzeylerine uygun olarak belirlenmeli. Program geliştirmenin psikolojik temellerine...
Sayfa başına git