keyboard_arrow_down Program Geliştirme

Program Tasarım Yaklaşımları

Program Tasarım Yaklaşımları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Program Tasarım Yaklaşımları Program tasarım süreci programın ögelerini, bu ögeler arasındaki ilişkileri, programa yön veren ögeleri kapsamaktadır. Eğitim programı tasarımı; hedef, içerik, öğrenme durumu, sınama durumu ve bunlar arasındaki ilişkileri...

Planlı Olup Olmamasına Göre Eğitim

Planlı Olup Olmamasına Göre Eğitim

Bu yazı sabitlenmiştir.

PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM Planlı olup olmamasına göre eğitim 2’ye ayrılır. Belli bir plana göre yürütülen eğitim formal eğitim olarak, belli bir planı olmayan eğitim ise informal eğitim olarak...

Eğitim Kurumlarının İşlevleri

Eğitim Kurumlarının İşlevleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

EĞİTİM KURUMLARININ İŞLEVLERİ 1-Toplumsal İşlevler: Eğitimin toplumsal işlevi, toplumun gelişimini sağlamaya ve toplum içerisinde yaşayan bireylerin sosyalleşmesine, kendilerini geliştirmelerine yardım eder. -Bireyin toplum içerisinde sosyalleşmesini sağlamak -Toplumun bulunduğu seviyeyi ve...

PROGRAM TÜRLERİ

PROGRAM TÜRLERİ

Bu yazı sabitlenmiştir.

PROGRAM TÜRLERİ 1-Eğitim Programı Eğitim; bireyde kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim programı ise okulda ve okul dışında bireye planlanmış öğrenme yaşantıları düzenlemedir. Eğitim programlarının içerisinde; -okullarda...

Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

1-Psikolojik Bireysel Temeller Bireyin ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel farklılıkları, ilgi alanları, gelişim düzeyleri program geliştirilirken dikkate alınır. ” Nasıl öğreteceğiz?” sorusuna cevap arar. Hedefler belirlenirken bireyin gelişim düzeyine, ilgi ve...