Özel Eğitim

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 Yayım Tarihi: 07.07.2005/25878 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656)...
Beyin Felci (Serebral Palsi-CP) Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde beyinde meydana gelen hasardan dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ortaya çıkar. Bazı durumlarda zihinsel yetersizlikte görülebilir. Beyin Felcinin (Serebral Palsi-CP) Nedenleri Doğum öncesi: Annenin hamilelik sırasında geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, plasentanın anne rahminden erken ayrılması, plasenta yetersizliği, annenin zatürre geçirmesi, kan grubu...
ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali. Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak...
Tam da başlıkta vurgulamak istediğimiz gibi bireyin konuşma akıcılığında meydana gelen ses tekrarları, uzatmalar, sözcük parçalanması gibi durumlar kekemelikte tanı ölçütleri olmaktadır. İsterseniz bir de DSM-IV’ e bakalım bu konuda ne demiş :) DSM-IV-TR’e göre kekemelik tanı ölçütleri: I. Konuşmanın olağan akıcılığında ve zamanlama örüntüsünde aşağıdakilerin bir ve ya daha çok kez...
Evde Eğitim Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitim kurumuna gidememesi sonucu bireye verilen özel eğitimdir. Evde eğitimin kapsamı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir. Bu bireylerin sağlık sorunları sebebi ile örgün eğitim kurumuna devam edememesi durumunda uygulanır. Ayrıca bu eğitim okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini kapsamaktadır. Bireyin bu...
Engellilik ve Engellilik Çeşitleri Engellilik, çeşitli nedenlerden dolayı bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve ya ruhsal özelliklerini kaybederek yaşantısında günlük ihtiyaçlarını karşılamada ve topluma uyum sağlamada yaşadığı zorluklardır. Türkiye nüfusunda 8,5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu rakam Türkiye nüfusunun %12’sini oluşturmaktadır. Bu istatistik veriler her dokuz kişiden birinin engelli olduğunu göstermektedir.  Engellilik...
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik  disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca, çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur. Çocuğun eğitsel  değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çeşitli testler ve  bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla...
Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme Süreci Tanılama süreci; okulda görev yapan bir öğretmen, çocuğun ana-babası ya da bir uzmanın eldeki kanıtlara dayanarak çocuğun özel eğitim gereksinimleri olduğu yönünde belirtiler gösterdiğine ilişkin kaygılarını dile getirmesidir. Bu dönemde öğrenci ile ilgili temel bilgilerin toplanması, bireyin özel eğitim gereksinimlerin belirlenmesi ve kayda alınması ve kaydettiği...
Eğitsel Tanılama ve Değerlendirmedeki Adımlar 1.Tarama, Belirleme Öğrencinin gözlenmesi, öğretimsel değişikliklerin yapılması, Öğrencinin okul performansı ya da gelişimsel alandaki sorunlarına bağlı olarak potansiyel engel/yetersizlik durumuna sahip olup olmadığı değerlendirilir. 2.Gönderme Öğrencinin sorunlarını düzeltme çabalarından özel eğitim hizmetleri için uygun olup olmadığı sorusuna cevap verebilmek için daha fazla bilgiye gerek olduğuna karar verilir. Özel eğitime gereksiniminin değerlendirilmesi...
Özel Eğitimde Bazı Temel Kavramlar Özel Eğitim Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Zedelenme Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur. Kulağın biyofiziksel yapısının...
ZEKA GERİLİĞİ   Bireyin düşük zekâya sahip olduğu geleneksel zekâ testlerinden genelde 70’in altında puan aldığı ve gündelik yaşama uyum sağlama güçlüğünün olduğu bir sınırlı zihinsel beceri durumudur. Normal bir zekâya sahip olan bir insan herhangi bir konuyu öğrenmekte zorluk çekmez. Ama bunu zekâ geriliği olan insanlar için söylemek zordur. Bundan dolayı...
Prader-Willi Sendromu Bilim adamları Prader-Willi sendromuhamilelik durumunda ya da doğumdaki anormalliklerden dolayı bu sendromun doğuştan olduğunu söylemektedirler. Bu hastalık vücudun birçok kısmını etkilemektedir. Bu durumda olan kişiler genellikle obez (aşırı kilo), kas tonusu ve zihinsel yetenekleri azalmış olup ayrıcaeşey bezleri çok az hormon üretir ya da hiç üretmez. Prader-Willi Sendromunun Nedenleri Prader-Willi sendromunun...
Frajil X Sendromu   Frajil X sendromu, X kromozomunun bir parçasındaki değişimi içeren genetik bir durumdur. Bu durum erkeklerde zihinsel bozuklukların en sık görülen kalıtsal şeklidir. Yani frajil X sendromu, X kromozomuyla ilişkili olan bir zekâ geriliği sendromudur. Frajil X Sendromunun Nedenleri Frajil X sendromu, FMR1 adlı bir gendeki değişiklikten kaynaklamaktadır.Gen küçük bir kod parçasının...
ENGELLİLER OLİMPİYATI 1976 yılında A.B.D. Seattle Özel Olimpiyatları'nda, 9 zihinsel ve bedensel özürlü 100 metre koşusu için başlama çizgisine dizildiler. İçlerinde özel bastonu ile neredeyse normal yürüyüş hızında bile Yürüyemeyen katılımcılar vardı. Başlangıç işareti Alışık olunduğu üzere silah atışı ile yapılmamış ve bir piyanonun tuşuna basılmak suretiyle yarış başlamıştı. Başlama işareti verildiğinde hepsi birlikte hamle yaptılar. Bu da alışık olunduğu...
Sayfa başına git