keyboard_arrow_down Ölçme ve Değerlendirme

Sözlü Sınavlar

Sözlü Sınavlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sözlü Sınavlar  Sorular sözlü veya yazılı olarak sorulur. Cevaplar sözlü olarak verilir. Özellik bakımında yazılı yoklamaya benzer. Sözlü Sınavların Kullanılabileceği Durumlar Okuma- yazma becerileri olmayan kişilere uygulanabilir. Okul öncesi ve...

Ölçek Türleri

Ölçek Türleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölçek Türleri Ölçek türleri 4 tane olup alt düzeyden üst düzeye doğru sıralandığında, sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçeklerdir. Sınıflama Ölçeği Özellikleri benzerlik ve farklılıklarına göre gruplamadır. Kodlama, adlandırma...

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar Değerlendirme yandaki gibi ölçme, ölçüt, yargı ve kararı kapsamaktadır. Değerlendirme çıktıları test eden bir yapıdır. Değerlendirme kalite kontrol gibi de düşünülebilir. Değerlendirme, ölçmeyle başlar.  ...

Çoktan Seçmeli Testler

Çoktan Seçmeli Testler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çoktan seçmeli maddeler madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Madde kökü: Maddede ne sorulduğunu belirten problemin sunulduğu kısımdır. Seçenekler: Madde kökünü izleyen seçimlik ifadeleridir. seçeneklerden birisi sorunun doğru cevabıdır, diğer seçenekler...

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Bu yazı sabitlenmiştir.

YAZILI YOKLAMA Esse tipi sorular da denir. -yazılı yoklamada öğrenci cevabı kendi düşünür, hatırlatıcı bir şey yoktur. -yazılı yoklamada öğrenci cevabı yazılı olarak anlatır. -yazının kötü olması, sınav süresi, yazma...

Güvenilirlik – Geçerlik

Güvenilirlik – Geçerlik

Bu yazı sabitlenmiştir.

GÜVENİRLİLİK Ölçme aracının neyi ölçüyorsa onu kararlı bir şekilde ölçmesine denir. Bir değerin bağımsız ölçümler sonucunda kararlılık göstermesidir. Güvenirlik; ölçümlerin hatasızlık derecesi ya da gerçeği yansıtma derecesi olarak algılanabilir. Güvenilirliğin...

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu yazı sabitlenmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmektir. Değerlendirme Bir ölçme sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına varmak demektir....