Ölçme ve Değerlendirme

Sözlü Sınavlar  Sorular sözlü veya yazılı olarak sorulur. Cevaplar sözlü olarak verilir. Özellik bakımında yazılı yoklamaya benzer. Sözlü Sınavların Kullanılabileceği Durumlar Okuma- yazma becerileri olmayan kişilere uygulanabilir. Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında uygulanabilir. Anadilin ve yabancı dilin sözlü olarak kullanımı ölçülür. Kendini sözlü olarak ifade etmek, beden dili ve sözel iletişim becerilerinin ölçülmesinde kullanılır. Sözlü Sınavlar Güvenirlik Bakımından Cevabın...
Ölçek Türleri Ölçek türleri 4 tane olup alt düzeyden üst düzeye doğru sıralandığında, sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçeklerdir. Sınıflama Ölçeği Özellikleri benzerlik ve farklılıklarına göre gruplamadır. Kodlama, adlandırma amacı vardır. Matematiksel anlam yoktur. Yani +, -, X, / yoktur. Örnek olarak, bireyleri cinsiyet, meslek, medeni durum gibi özelliklerine göre sınıflandırmanın yapılmasıdır. Trafik plaka kodları,...
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar Değerlendirme yandaki gibi ölçme, ölçüt, yargı ve kararı kapsamaktadır. Değerlendirme çıktıları test eden bir yapıdır. Değerlendirme kalite kontrol gibi de düşünülebilir. Değerlendirme, ölçmeyle başlar.   Ölçme Ölçüt Yargı Karar Basketbol takımına oyuncu alımı değerlendirmesi 160 cm boy uzunluğu 180 cm boy uzunluğu Kısa boylu Basket takımına giremez Tansiyon değerlendirmesi 17 hg/ml tansiyon 12 hg/ml tansiyon Yüksek tansiyon Acil tedavi Sınav sonucu değerlendirmesi 50 puanlık final sınav...
Çoktan seçmeli maddeler madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Madde kökü: Maddede ne sorulduğunu belirten problemin sunulduğu kısımdır. Seçenekler: Madde kökünü izleyen seçimlik ifadeleridir. seçeneklerden birisi sorunun doğru cevabıdır, diğer seçenekler ise çeldiricidir. Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri Cevaplandırılması kolaydır Az zamanda çözülebilir Soru sayısı fazla olabilir buda güvenirliği ve kapsamı genişletir. Hazırlanması zor ve zaman alıcıdır Yaratıcılık ve sentez...
YAZILI YOKLAMA Esse tipi sorular da denir. -yazılı yoklamada öğrenci cevabı kendi düşünür, hatırlatıcı bir şey yoktur. -yazılı yoklamada öğrenci cevabı yazılı olarak anlatır. -yazının kötü olması, sınav süresi, yazma hızı, yazılı anlatım bozukluğu puanlamayı etkiler. -yazılı yoklamada cevaplar çoğunlukla keskin sınırlarla belli değildir. -bir cevabı tamamen doğru veya tamamen yanlış olarak ayırmak mümkün değildir. Bu...
GÜVENİRLİLİK Ölçme aracının neyi ölçüyorsa onu kararlı bir şekilde ölçmesine denir. Bir değerin bağımsız ölçümler sonucunda kararlılık göstermesidir. Güvenirlik; ölçümlerin hatasızlık derecesi ya da gerçeği yansıtma derecesi olarak algılanabilir. Güvenilirliğin 3 Özelliği 1-Duyarlılık: Hatası az olan ölçümlerdir. Hata azaldıkça daha duyarlı olur. 2-Tutarlılık: Aynı özelliğin farklı araçlarla ya da farklı kişiler tarafından ölçülmesi...
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmektir. Değerlendirme Bir ölçme sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına varmak demektir. Değerlendirme sonucunun hatasız olması; -Ölçme sonucunun -Ölçütün -Ölçme sonucuyla ölçütün karşılaştırılması demek olan değerlendirmenin hatasız olmasına bağlıdır. Ölçme ve Değerlendirme -Ölçme ve değerlendirme öğretimi tamamlayan bir süreçtir. -Öğretme-öğrenme sürecinin eksiksiz...
Sayfa başına git