keyboard_arrow_down Öğrenme Psikolojisi

Gestaltçılar

Gestaltçılar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gestalt’ın kelime anlamı bütün, örüntü (parçaları birleştirip daha büyük bir şey oluşturur) demektir. Gestalt psikolojisinin kurucuları Koffka, Könler ve Weitheimeir’dır. Gestalt psikolojisi 1920’lerde ortaya atılır. Hiç kimse eleştirmediği için gelişmeden...

Bilgi İşleme Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kendinden önceki tüm öğrenme psikolojilerinden şu bakımdan farklılaşır İnsan zihni ve bilgisayar paraleldir. Aynı bilgisayardaki gibi insan zihninde de 3 bellek vardır. Bunlar: Duyusal bellek = ön bellek Kısa Süreli...

Pekiştireç Tarifleri

Pekiştireç Tarifleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Pekiştirecin miktarına bakılmaz. Pekiştireç ne zaman veriliyor? Pekiştireç kaç davranşın arkasından veriliyor?                   Sürekli Pekiştireç Bir davranış bir pekiştireç demektir. Her bir...

Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kendini gerçekleştiren kehanette kişi sadece düşünceden hareket ediyor. Kendini gerçekleştiren kehanet; Plasebo etkisinde: İyileşeceğini düşünüp iyileşiyorsunuz. Ön yargılardan: Bir kişiyle karşılaşıp ben bununla anlaşamam deyip öyle davranıyorsunuz ve anlaşamıyorsunuz. Etiketlemelerde: Çalışkanlar...

Batıl Davranış (Yanlış Uyaran-Tepki Bağı)

Batıl Davranış (Yanlış Uyaran-Tepki Bağı)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Skinner’ e göre batıl davranışların kökeni yanlış uyaran-tepki bağı kurulmasıdır. Skinner fareyi kutuya koyuyor. fare bir süre sonra açlık ihtiyacını gidermek için çabalamaya başlıyor. kokluyor, duvarlardan çıkmaya çalışıyor… bu arada...

Öğrenme Psikolojisinde Davranış

Öğrenme Psikolojisinde Davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.

Davranışı 2’ye ayırıyoruz: Kaynağına Göre Davranışlar: Kaynağına göre davranışlarda 3’e ayrılır. Doğuştan gelen davranışlar Organizmanın doğuştan getirdiği davranışlardır. Organizma doğuştan dünyaya reflekslerle, iç güdü davranışlarla, denge (homeostatik) davranışlarıyla geliyor. Refleks:...

Bütün canlılar 4 biçimde öğrenir

Bütün canlılar 4 biçimde öğrenir

Bu yazı sabitlenmiştir.

BÜTÜN CANLILAR 4 BİÇİMDE ÖĞRENİR: 1- Koşullanarak öğrenme Organizmanın çevresinde uyarıcılar (ses, ışık …) var. Organizmanın davranışları var. (var olan, sonradan kazanılan). Uyarıcılar ve davranışlar arasında bağ kurulur ve düşünmeden...

Öğrenme Psikolojisinin Temel Kavramları

Öğrenme Psikolojisinin Temel Kavramları

Bu yazı sabitlenmiştir.

 Öğrenme Psikolojisinin Temel Kavramları Öğrenme ve Performans Yaşantı (Deneyim) Davranış Öğrenme ve Performans: Tekrar ya da yaşantı sonucu davranışlarda meydana nispeten kalıcı izli(sürekli) bir değişmedir. Örneğin: Araba sürmek, Bisiklet sürmek…...

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri

Bu yazı sabitlenmiştir.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Bu makalemizde öğrencilerin öğrenmesine ilişkin iki temel yaklaşımı açıklamaya çalışacağız. Bilindiği üzere bir konunun ne şekilde anlatılacağı hususu oldukça önemlidir ve öğretmenlerin neyi ne şekilde anlatacağını iyi bilmesi...

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Psikolojinin Alt Dalları 1. Klinik psikoloji Klinik psikoloji en geniş uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlar halk arasında psikolog tanımına en uygun düşen grubu oluşturur. Ruhsal bozukluklara tanı koyar ve psikoterapi yöntemi...

Öğrencileri Öğrenmeye Güdüleme

Öğrencileri Öğrenmeye Güdüleme

Bu yazı sabitlenmiştir.

Öğrencileri Öğrenmeye Güdüleme Öğrencileri öğrenmeye güdüleme çoğu zaman göz ardı edilen fakat önemli bir konudur.  Bir derse karşı ilgisiz olan öğrenci o dersi yüksek notlarla geçse bile öğrendiği bilgiler kalıcı...