Öğrenme Psikolojisi

Gestalt’ın kelime anlamı bütün, örüntü (parçaları birleştirip daha büyük bir şey oluşturur) demektir. Gestalt psikolojisinin kurucuları Koffka, Könler ve Weitheimeir’dır. Gestalt psikolojisi 1920’lerde ortaya atılır. Hiç kimse eleştirmediği için gelişmeden kalan tek psikoloji akımıdır. 1920’de neyse günümüzde de hala aynıdır. Gestalt psikolojisi tamamen teoridir. Psikoloji tarihinde ender bir yere sahiptir. Gestaltçıların temel konusu algıdır. Algı;...
Kendinden önceki tüm öğrenme psikolojilerinden şu bakımdan farklılaşır İnsan zihni ve bilgisayar paraleldir. Aynı bilgisayardaki gibi insan zihninde de 3 bellek vardır. Bunlar: Duyusal bellek = ön bellek Kısa Süreli Bellek = Ram Uzun Süreli Bellek = Harddisc Öğrenme değil bellek önemlidir. Davranış değişikliğine gerek yoktur. Bilgiyi alıp belleğe yerleştirdiğimiz zaman işlem bitiyor. Ezberi olumlu karşılayan...
Klasik Koşullanma ve Edimsel Koşullanma Arasındaki Farklar Klasik Koşullanma 1. Duygu öğreniyoruz. 2. Refleksiv(reflekslerin yön değiştirmesi) tepkileri öğreniyoruz. 3.Klasik koşullanma uyarıcıya koşullanmak demektir. 4. Pekiştireç tepkiden öncedir. Ancak pekiştirecin tanımına baktığımız da; Tepkiden sonra verildiğini görüyoruz. Onun için klasik koşullanmadaki pekiştirece; pekiştirici uyarıcı ya da tepki açığa çıkaran uyarıcı denir. 5. Birden çok uyarıcıya koşullanma vardır. 6....
Pekiştirecin miktarına bakılmaz. Pekiştireç ne zaman veriliyor? Pekiştireç kaç davranşın arkasından veriliyor?                   Sürekli Pekiştireç Bir davranış bir pekiştireç demektir. Her bir davranışın arkasından pekiştire verilir. Örneğin: Annenin çocuk her elini yıkadığında başını okşaması. Öğretmenin her olumlu davranışında öğrenciye artı vermesi. Sürekli pekiştireç alışmaya yol açıyor. Eğer davranış ilk kez kazandırılıyorsa sürekli pekiştireç verilir. örneğin: anne çocuğun...
Kendini gerçekleştiren kehanette kişi sadece düşünceden hareket ediyor. Kendini gerçekleştiren kehanet; Plasebo etkisinde: İyileşeceğini düşünüp iyileşiyorsunuz. Ön yargılardan: Bir kişiyle karşılaşıp ben bununla anlaşamam deyip öyle davranıyorsunuz ve anlaşamıyorsunuz. Etiketlemelerde: Çalışkanlar sınıfı, tembeller sınıfı; çocuğa uslu dersen uslu olur, yaramaz dersen yaramaz olur. Günümüz ekonomisinde: Yunanistan krize girecek diye açıklama yapılıyor ve Yunanistan krize giriyor Telkinlerde:...
Kademeli Yaklaşma (TEKNİK) Hedef davranış mümkün olabilecek en küçük parçalara bölünür. Adım adım davranış kazandırılır. Pekiştireç ya da ödül verilir.  Örneğin: Hedef davranış basketbol oynamak. Basketbol oynamayı en küçük parçalara böleriz. Isınma, top sektirme, top tutma... adım adım basketbol oynamayı kazandırıyoruz. (ceza uygulanmaz! ceza davranış değiştirmez!) kademeli  yaklaşma tekniğini kullanarak biçimlendirme ve...
Skinner' e göre batıl davranışların kökeni yanlış uyaran-tepki bağı kurulmasıdır. Skinner fareyi kutuya koyuyor. fare bir süre sonra açlık ihtiyacını gidermek için çabalamaya başlıyor. kokluyor, duvarlardan çıkmaya çalışıyor... bu arada organizma açlık ihtiyacını gidermekle alakasız davranışlar yapıyor. Fare kaşınıyor. Fare kaşınınca Skinner yiyecek veriyor. normalde yiyecekle kaşınma arasında bir bağlantı...
Davranışı 2’ye ayırıyoruz: Kaynağına Göre Davranışlar: Kaynağına göre davranışlarda 3’e ayrılır. Doğuştan gelen davranışlar Organizmanın doğuştan getirdiği davranışlardır. Organizma doğuştan dünyaya reflekslerle, iç güdü davranışlarla, denge (homeostatik) davranışlarıyla geliyor. Refleks: uyarıcı basit + tepki basit = doğuştan otomatik (irade dışı);  Beyin büyüyünce refleksler ertelenebilir. Öğrenme yoktur. Örnekler:       Işık                               gözbebeği küçülür Ağza su almak              yutkunma Hava...
BÜTÜN CANLILAR 4 BİÇİMDE ÖĞRENİR: 1- Koşullanarak öğrenme Organizmanın çevresinde uyarıcılar (ses, ışık …) var. Organizmanın davranışları var. (var olan, sonradan kazanılan). Uyarıcılar ve davranışlar arasında bağ kurulur ve düşünmeden otomatik yapar.(reflex gibi). Buna koşullanma denir. Örneğin: fare (uyarıcı) görünce çığlık atarız.(davranış). Düşünmeden otomatik yaparız. Temel olarak 2 tane koşullanma vardır: Klasik koşullanma (Tepkisel koşullanma,...
Öğrenme Psikolojisini Diğer Yaklaşımlardan Ayıran Özellikler Yaklaşım: Sosyoloji: İnsan Davranışlarını açıklarken içinde bulunulan topluma odaklanır. Sosyoloji biliminin açıklaması toplumun içindeki yapılarla ilgilidir. Ahlak kurumu, devlet kurumu, din kurumu içinde bulunulan toplumun değerleri; diğer yandan aile ve gruplar bireyin bu davranışı yapmasını nasıl sağlıyor ya da sağlamıyor. Örneğin; tecavüz edip öldürme davranışını açıklarken; Bu toplumda...
 Öğrenme Psikolojisinin Temel Kavramları Öğrenme ve Performans Yaşantı (Deneyim) Davranış Öğrenme ve Performans: Tekrar ya da yaşantı sonucu davranışlarda meydana nispeten kalıcı izli(sürekli) bir değişmedir. Örneğin: Araba sürmek, Bisiklet sürmek… Öğrenmenin Özellikleri Davranışta olumlu ya da olumsuz değişim olması Davranış değişikliği tekrar ya da yaşantı sonucu olmalı Davranış değişikliği kalıcı(sürekli) olmalı Not: Her davranış değişikliği öğrenme değildir. İç dürtü, içgüdü,...
Edimsel Koşullanmada Cezanın Olumsuz Etkileri ve Cezaya Alternatif Önerileri  Skinner' a göre cezanın olumsuz etkileri Cezalandırılan kişide korku hissi oluşur ve kişi bu korkuyu ceza aldığı ortamla bağlantılı hale getirir. O ortama girdiği zaman ceza alacağını düşünür. Örneğin: Türkçe sınıfında ceza alan bir çocuk Türkçe sınıfına gittiğinde korkmaya başlar. Ceza kişide olumsuz durumları yok...
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Bu makalemizde öğrencilerin öğrenmesine ilişkin iki temel yaklaşımı açıklamaya çalışacağız. Bilindiği üzere bir konunun ne şekilde anlatılacağı hususu oldukça önemlidir ve öğretmenlerin neyi ne şekilde anlatacağını iyi bilmesi gerekmektedir. Çoğu öğretmen arkadaşımız anlatacağı konuya hakimdir ancak anlatım sırasında yaptığı bir takım hatalardan dolayı bildiklerini öğrencilere aktarma konusunda bir başka...
Psikolojinin Alt Dalları 1. Klinik psikoloji Klinik psikoloji en geniş uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlar halk arasında psikolog tanımına en uygun düşen grubu oluşturur. Ruhsal bozukluklara tanı koyar ve psikoterapi yöntemi ile tedavi eder. Birçok kişi psikolog ile psikiyatristi karıştırır. İkisi arasındaki en belirgin fark şudur: Psikiyatrist tıp fakültesini bitirip tıp doktoru (M.D.)...
Öğrencileri Öğrenmeye Güdüleme Öğrencileri öğrenmeye güdüleme çoğu zaman göz ardı edilen fakat önemli bir konudur.  Bir derse karşı ilgisiz olan öğrenci o dersi yüksek notlarla geçse bile öğrendiği bilgiler kalıcı hale gelmemiştir. Eğer öğrenciler bir derse karşı dikkat ediyorlarsa, öğrenme sırasında ilgi duyuyorlarsa, ödevlerini zamanında yapıyorlarsa o ders için güdülenmiş oldukları...
Sayfa başına git