Kişilik Kuramları

Kişilik: Bireye özgü, bireyi diğerinden ayıran tutarlılık ya da süreklilik gösteren özelliler bütünüdür. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında büyük bir bağın olması gerekiyor. Kimlik: "Ben kimim?" sorunun cevabıdır. Erikson kimliği "aynılık ve süreklilik duygusu" olarak tanımlar. kimlik sosyal alanla, çevreye olan ilişki üzerine kurulan bir yapıdır. kendimizi tanımlarken Nesneliz. Kişisel kimlik: Aynılık...
SAVUNMA MEKANİZMALARI Birey zor durumda kaldığında, hata yaptığında çevredeki insanlar karşısında psikolojik rahatsızlık duyar. Bu durumda kendisini rahatlatacak tepkilerde bulunur. Bu tepkilere savunma mekanizmaları denir. Örneğin penaltıyı atamayan bir sporcu, takım arkadaşlarına, seyircilere, yöneticilerine karşı kendini savunma ihtiyacı duyar. 1. Bahane Bulma Bireyin başarısızlığını, gerçek nedenin dışındaki nedenlerle açıklamasıdır. Penaltıyı atamayan sporcunun “zemin çok...
Psikoseksüel Gelişim Evreleri  Her evrede belirli bir beden bölgesine odaklanarak (Latent Dönem hariç) Psikoseksüel dönemleri açıklamıştır. Psikoseksüel dönemi ergenliğe kadar getirmiştir. En önemli üç evre oral, anal ve fallik evreleridir. 1. Oral Dönem (0-1,5 Yaş) • Haz bölgesi genel olarak ağız, spesifik düzlemde (en özele indirgenirse) dudaklardır. • Temel haz kaynağı dudak örüntüsü üzerinden götürür. • Bebek...
Yapısal Kuram İd: Doğuştan gelen kişiliğimizin alt kısmıdır. İd biyolojik kökenlidir. İd hedenostiktir yani hazcıdır ve istediğimizin hemen olmasını ister. İd iki içgüdüyü barındırmaktadır. Freud’a göre insan doğuştan kötüdür. İd enerjinin fazla birikmesine katlanamaz ve bu fazla enerji organizmada gerilim yaratır. Bu gerilimi gidermek isteyen id cinsellik ve saldırganlığa başvurur. Yaşam iç güdüsü: libido:...
Topografik Kuram Bilinç: Bireylerin belirli bir anda farkında olduğu her şeyi kapsayan kişiliğin alt kısmıdır. Bilinç Öncesi: Küçük bir çabayla hatırlanabilecek ögeleri barındıran kişiliğin alt kısmıdır. Bilinçaltı: Bireyleri rahatsız eden, bilinç düzeyine çıktığında bireyleri hoşnutsuzluğuna neden olan kişiliğin alt kısmıdır. Bilinçaltı olumsuz ögelerden oluşur. (Bilinçaltındaki şeylerin hepsi olumsuzdur)  Buzdağı Metaforu Kişiyi tanımak için bilinçaltına...
Erikson (Psikososyal Kuram) Erikson, Freud’u kabul eder ve psikososyal ögeleri ekler. Freud biyolojik ögelerden daha çok bahsederken, Erikson daha çok sosyal ögelerden bahseder. İnsanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal ortama uyum sağlamasına bağlıdır. Bu nedenle sosyal gelişim ve buna bağlı olarak sosyalleşme kavramı büyük önem taşımaktadır. Gelişim dönemler halinde...
Araştırma Yöntemleri 1- Betimsel Araştırma Yöntemi Varolan duruma herhangi bir müdahalenn yapılmadığı araştırmalardır. Manipülasyon yoktur. Manipülasyon: İnsanlar kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme vya yönlendirme anlamına gelir. Betimsel araştırma yönteminde durumun sanki fotoğrafı çekilir. Gözlem: Durumu dışardan izlenmesi. Koleratif  (ilişkisel): İki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilere odaklanan araştırma türüdür. -1 —————— 0 ———————— 1 -1 ile...
Sayfa başına git