keyboard_arrow_down istatistik

KPSS istatistik ders notları, kpss istatistik, eğitim bilimleri istatistik ders notları

SPSS Sözlük (İngilizce-Türkçe)

SPSS Sözlük (İngilizce-Türkçe)

Bu yazı sabitlenmiştir.

SPSS (İNG – TR) İng Tr   İng Tr Data Veri Statistics İstatistikler Variable Değişken Mean Ortalama Data View Veri Görünümü Median Medyan (Ortanca) Variable View Değişken Görünümü Mode Mod...

İstatistikte Mod, Aritmetik Ortalama ve Ortanca Arasındaki İlişkiler (Dağılımlar)

İstatistikte Mod, Aritmetik Ortalama ve Ortanca Arasındaki İlişkiler (Dağılımlar)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstatistikte Mod, Aritmetik Ortalama ve Ortanca Arasındaki İlişkiler (Dağılımlar) Sağa Çarpık Dağılım Mod<Medyan(Ortn)<X’dir. Öğretim yetersizdir, Test zordur, Öğrencilerin başarıları düşüktür, Öğrencilerin öğrenme düzeyi düşüktür, Öğrenciler hedef davranışları kazanamamışlardır. Çarpıklık katsayısı...

One – Way Anova Testi

One – Way Anova Testi

Bu yazı sabitlenmiştir.

One -Way Anova Testi Öğrencilerin bölümlerine göre, durumluluk kaygı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı Anova testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre F=5,932, p=0,003<0,05 olduğundan öğrencilerin bölümlerine göre durumluluk kaygı düzeylerinin farklılaştığı...

İstatistikle İlgili Bazı Temel Kavramlar

İstatistikle İlgili Bazı Temel Kavramlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstatistikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Değişken: Nicel ya da nitel anlamda bir özelliğin belirgin olarak bir durumdan diğerine farklılık göstermesidir. Değişkenler özelliklerine göre farklı farklı sınıflandırılmıştır. Nicel Değişken: Birey ya...

T Testi

T Testi

Bu yazı sabitlenmiştir.

T Testi Örnek 1 Katılımcıların örgüt kültürü düzeyi ile cinsiyetleri arasında ilişki olup olmadığı Independent-Sample T Testi ile yapılmıştır.                       ...

Çapraz Tablo Yorumlama

Çapraz Tablo Yorumlama

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çapraz Tablo Yorumu 2 Değişkenli Çapraz Tablo Toplam 100 kişinin 52’sini erkek, 48’ini kadın oluşturmaktadır, 52 erkekten 1’i oy kullanmayacak, 21’i A Partisine oy kullanacak, 21’i B partisine oy kullanacak,...