keyboard_arrow_down Gelişim Psikolojisi

kpss eğitim bilimleri gelişim psikoloji ders notları, eğitim bilimleri, gelişim psikolojisi

Ergenlikte Fırtına Ve Stres Görüşü

Ergenlikte Fırtına Ve Stres Görüşü

Bu yazı sabitlenmiştir.

ERGENLİKTE FIRTINA VE STRES GÖRÜŞÜ Fırtına ve stres görüşü ergenlik psikolojisinin babası olarak ifade edilen Stanley Hall(1844-1924) tarafından ortaya konulmuş bir görüştür. Stanley Hall bilindiği üzere ergenlik dönemi hakkında akademik...

Ergenliğin Tarihsel Gelişimi

Ergenliğin Tarihsel Gelişimi

Bu yazı sabitlenmiştir.

ERGENLİK TAHİHİ Ergenlik; çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasındaki geçiş dönemi olarak görülmektedir. Tarihin her döneminde ergenlik diye bir dönem yoktur. Ergenliğe tarihsel olarak bakarsak; Antik Yunan Platon * Ergenliği ilk...

Sandra Bem’ in cinsiyet şeması kuramı

Sandra Bem’ in cinsiyet şeması kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sandra Bem’ in cinsiyet şeması kuramı Şemalar üzerinden cinsel kimliğin oluştuğunu söyler. Bilişsel ve davranışsal kuramı birleştirmiştir. Erkek Kadın Androjen Farklılaşmamış (ayrışmamış, belirsiz) Kadınsı Düşük Yüksek Yüksek Düşük Erkeksi Yüksek...

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Bu yazı sabitlenmiştir.

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim İnsanların erkek ya da kadın olarak özelliklerini cinsiyet demekteyiz ve bu kavramla ilgili iki tanımlama yapıyoruz. Bunlar cinsel kimlik ve cinsel yönelimdir. Cinsel Kimlik: Bireylerin...

Otoriter (Yetkeci) Ailelerde Çocuk

Otoriter (Yetkeci) Ailelerde Çocuk

Bu yazı sabitlenmiştir.

OTORİTER(YETKECİ) AİLELERDE ÇOCUK Diana Baumrind’in dört ebeveyn stilinden biri olan otoriter ebeveyn stili anne babanın çocuğundan beklentilerinin ve taleplerinin olduğu fakat onun istek ve görüşlerini göz önünde bulundurmadığı bir ebeveyn...

Genç (Erken) Yetişkinlik Dönemi

Genç (Erken) Yetişkinlik Dönemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Genç (Erken) Yetişkinlik Dönemi Sosyal bilimciler bu dönemi kronolojik olarak 18 yaşından 40 yaşına kadar süren bir yaş dönemi olarak kabul etseler de Levinson gibi bu devreyi daha küçük birimlere...

Yetişkinlik Dönemi

Yetişkinlik Dönemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yetişkinlik Dönemi İnsan hayatında, belli fizyolojik ve psikolojik özelliklerin ağırlaştığı dönemler vardır.  Psikologlar bu özellikleri dikkate alarak insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak her dönemi kendi belirgin özelliklerine, tutum ve davranış...

Bruner ve Bilişsel Gelişim Kuramı

Bruner ve Bilişsel Gelişim Kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bruner ve Bilişsel Gelişim Kuramı Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi evrensel bir anlayışla incelemiştir. Ona göre bilişsel gelişim, tepkilerin uyarıcılardan bağımsız hale gelmesidir. Çocuk ilk yılların da çevresindekilerin kontrolü...

Ergenlikte Boy ve Kilo Artışı

Ergenlikte Boy ve Kilo Artışı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ergenlikte Boy ve Kilo Artışı Kız ve erkek ergenler boy ve kiloda hızlı bir gelişim gösterirler; fakat büyüme kızlarda erkeklerden yaklaşık iki yıl kadar önce başlamaktadır. Büyüme kızlarda 10-10,5 yaşlarında...

Robert Peck’in Yaşlılık Dönemi

Robert Peck’in Yaşlılık Dönemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Robert Peck’in Yaşlılık Dönemi   Peck, Erikson’un psikososyal kuramının ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk döneminde yaşlıların yüz yüze kaldıkları üç gelişimsel görevden söz etmiştir. Bu görevler: Farklılaştırma X role saplanma: Yaşlılar...

Ergenliğin Sınırları

Ergenliğin Sınırları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ergenliğin Sınırları Ergenliğin sınırlarının biyolojik, duygusal, bilişsel, kişilerarası, toplumsal, eğitimsel, kültürel, yasal ve kronolojik açıdan ne zaman başlayıp ne zaman bittiği önemlidir. Bu süreçte kişilerde önemli ölçüde değişiklikler gözlemlenir. Aslında...

Kübler-Ross’un Ölüm Evreleri

Kübler-Ross’un Ölüm Evreleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kübler-Ross’un Ölüm Evreleri   Ölümle yüzleşirken geçtiğimiz bir evreler sırası olabilir mi? Kübler-Ross ölmekte olan insanların davranış ve düşünme biçimlerini 5 evreye ayırdı. Bu evreler sırasıyla; inkâr ve yalıtılmışlık, öfke,...

Zeka Kuramları

Zeka Kuramları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çoklu Zeka Kuramı Gardner’ e aittir. Bu yaklaşıma göre zeka, birden çok alanda sözel, sayısal, müziksel, sosyal, hareketsel, görsel, bireyler arası ve içe dönük alanlarda faaliyet yapabilme yeteneğidir.  http://www.rehberlikvepsikoloji.com/coklu-zeka-kurami/2014/08/ Piaget’...

James Marcia’ nın Kimlik Statüleri

James Marcia’ nın Kimlik Statüleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

James Marcia’ nın Kimlik Statüleri J. Marcia’ nın kimlik statüleri Erikson’ un “Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası” dönemi içerisinde geçer. Erikson ’un bu dönemi Freud ‘ün genital dönemi ile benzerlik...