keyboard_arrow_down Fizyolojik Psikoloji

Fizyolojik Psikoloji ders notları, aksaray üniversitesi Fizyolojik Psikoloji ders notları, KPSS pdr alan sınavı Fizyolojik Psikoloji

Hipnoz, Telkin ve Plasebo Etkisi

Hipnoz, Telkin ve Plasebo Etkisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hipnoz Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir (vecd).  Vecd,  kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve...

Duyu Organlarından Dil

Duyu Organlarından Dil

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tat Alma Organı/Dil Tat duyusunu alan organdır. Ağız boşluğu içinde bulunur. Dilin ön kısmı serbest arka kısmı alt çene kemiği ile bitişiktir. Dil çizgili kaslardan yapılmış olup besinlerin çiğnenmesi, yutulması...

Duyu Organlarından Burun ve Deri

Duyu Organlarından Burun ve Deri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Koku Alma Organı/Burun Solunum işlevinin yanı sıra koku alma organıdır. Burunda kıllar, burun kanalları, kılcal kan damarları, koku alma hücreleri, sinirleri ve mukoza bulunur. Burun boşluklarını örten mukoza tabakasında koku...

Duyu Organlarından Kulak

Duyu Organlarından Kulak

Bu yazı sabitlenmiştir.

İşitme ve Denge Organı /Kulak İşitme işlevini, aşağı-yukarı duyusunu gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdaki organdır. Kulak üç bölümde incelenir. Dış kulak Orta kulak İç kulak 1. Dış...

Duyu Organlarından Göz

Duyu Organlarından Göz

Bu yazı sabitlenmiştir.

DUYU ORGANLARI Duyu organları, çevremizdeki fiziki ve kimyasal uyarıları alarak belirli yollar ile beyindeki merkezlere taşıyıp yorumlanmasını sağlar. Duyu organları, reseptör denilen özel algılama ünitelerine sahiptir. Bir duyu veya duyum...

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel Sinir Sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çevresel Sinir Sistemi Somatik Sinir Sistemi Otonom Sinir Sistemi Sempatik Sinirler Parasempatik Sinirler Merkezi sinir sistemini vücudun diğer kısımlarına bağlayan sinir sistemidir. Çevresel sinir sistemi işleyiş bakımından otonom ve somatik...

Merkezi Sinir Sistemi Omurilik

Merkezi Sinir Sistemi Omurilik

Bu yazı sabitlenmiştir.

Omurilik Omurilik omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilik, omurilik soğanından gelen refleksleri kontrol eder omurilik tam olarak beyinde...

Merkezi Sinir Sistemi Alt Beyin

Merkezi Sinir Sistemi Alt Beyin

Bu yazı sabitlenmiştir.

Alt Beyin Alt beyin bölümleri: Beyincik(cerebellum) Medulla (Omurilik Soğanı) Pons Reticular Sistem 1 Beyincik (Cerebellum) *Hızlı iradi hareketleri birbirine göre ayarlamayı sağlar. Örneğin; piyano çalma,tekmeleme,atma gibi. *Vücuttaki kas faaliyetlerini düzenleyerek...

Üst Beyin Limbik Sistem

Üst Beyin Limbik Sistem

Bu yazı sabitlenmiştir.

Limbik Sistem Beyin sapının yukarı kısmı ile ön beyin arasında yer alan nöron ağından oluşur ve heyecanlanma, saldırma, kaçma gibi davranışlarla ilişkilidir. Limbik sistemin bir kısmının heyecan yatıştırıcı işlevi bulunurken...

Merkezi Sinir Sistemi Üst Beyin

Merkezi Sinir Sistemi Üst Beyin

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sinir Sisteminin Bölümleri Canlılar arasında en gelişmiş sinir sistemine sahip olan insanın sinir sistemi iki bölümden oluşur. Görüldüğü gibi insanın sinir sistemi MSS ve ÇSS’den oluşur. Merkezi Sinir Sistemini beyin...

Nörotransmitter maddeler

Nörotransmitter maddeler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kimyasal İletim Olayı Bir nöronun aksonu ile diğer nöronun dendriti veya ilgili kas hücresi, salgı hücresi arasında kalan açıklığa sinaps denir. Aksonda ilerleyen impulslar (aksiyon veya eylem) potansiyeli terminal butona...

Nöronlar

Nöronlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nöron Çeşitleri Duyusal Nöron: İç ve dış çevredeki değişimleri fark ederek bu değimlerle ilgili olarak MSS’ ye bilgi yollayan nörondur. Motor Nöron: MSS’ de bulunan ve kasın kasılmasını veya bir...

Sinir Sistemi

Sinir Sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

SİNİR SİSTEMİ Sinir Sistemi, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan,...

Öjeni

Öjeni

Bu yazı sabitlenmiştir.

Öjeni Bir türü ıslah etmek (bir hayvan ya da bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem) için yapılan işlemlerdir. Öjeni, ilk kullanımı Eflatun’a kadar gitse de, modern anlamıyla ilk...