Fizyolojik Psikoloji

Hipnoz Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir (vecd).  Vecd,  kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir nesne ya da varlıkla (hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir. Hipnoz uyku değildir, uyanıklık...
Tat Alma Organı/Dil Tat duyusunu alan organdır. Ağız boşluğu içinde bulunur. Dilin ön kısmı serbest arka kısmı alt çene kemiği ile bitişiktir. Dil çizgili kaslardan yapılmış olup besinlerin çiğnenmesi, yutulması ve konuşma gibi işlemlere de yardımcı olur. Dilin üzerinde bulunan ve tat duyusunu alan spesifik epitel hücrelerden oluşan tat tomurcukları papillalarda yer...
Koku Alma Organı/Burun Solunum işlevinin yanı sıra koku alma organıdır. Burunda kıllar, burun kanalları, kılcal kan damarları, koku alma hücreleri, sinirleri ve mukoza bulunur. Burun boşluklarını örten mukoza tabakasında koku alma işlevini yerine getiren oluşumlar bulunur. Koku duyusu alan hücreler burun boşluğunun üst kısmında yer alır. Bu bölgeye sarı bölge denir....
İşitme ve Denge Organı /Kulak İşitme işlevini, aşağı-yukarı duyusunu gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdaki organdır. Kulak üç bölümde incelenir. Dış kulak Orta kulak İç kulak 1. Dış Kulak Yaşadığımız ortamlarda meydana gelen sesleri toplayıp orta kulağa gönderme işi yapan dış kulak iki bölümden oluşur. Kulak kepçesi Dış kulak yolu Kulak Kepçesi Kulak kepçesi, başın iki yanında çene...
DUYU ORGANLARI Duyu organları, çevremizdeki fiziki ve kimyasal uyarıları alarak belirli yollar ile beyindeki merkezlere taşıyıp yorumlanmasını sağlar. Duyu organları, reseptör denilen özel algılama ünitelerine sahiptir. Bir duyu veya duyum ise belirli bir uyaranla oluşan niteliği sübjektif olarak algılanabilen bilinçli (Şuurlu) bir olaydır. Reseptörler aracılığıyla dış ortamdan alınan uyarılar belirli sinirsel...
Çevresel Sinir Sistemi Somatik Sinir Sistemi Otonom Sinir Sistemi Sempatik Sinirler Parasempatik Sinirler Merkezi sinir sistemini vücudun diğer kısımlarına bağlayan sinir sistemidir. Çevresel sinir sistemi işleyiş bakımından otonom ve somatik sinir sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Otonom Sinir Sistemi İsteğimiz dışında bütün iç organları kontrol eden sinir sistemidir. Otonom sinir sistemi; omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamusta...
Omurilik Omurilik omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilik, omurilik soğanından gelen refleksleri kontrol eder omurilik tam olarak beyinde başlar. Bu yüzden ense köküne vurulmamalıdır. Omurilik direkt beyinden çıkan emirleri gerçekleştirir. Omurilik, beyinden aldığı bilgileri çevresel sinir sistemine getirir ve çevresel...
Alt Beyin Alt beyin bölümleri: Beyincik(cerebellum) Medulla (Omurilik Soğanı) Pons Reticular Sistem 1 Beyincik (Cerebellum) *Hızlı iradi hareketleri birbirine göre ayarlamayı sağlar. Örneğin; piyano çalma,tekmeleme,atma gibi. *Vücuttaki kas faaliyetlerini düzenleyerek vücudun dengeli hareket etmesini sağlar. *Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışması sağlanır. *Aktif hareketin dengeli olması sağlanır. Beyincik, genel olarak istemli hareketlerin amaca uygun olarakgerçekleştirilmesinden sorumludur. Yani istemli hareketler, kaslara iletilmeden önce mutlaka beyinciğin kontrolünden geçerler. Normalde,...
Limbik Sistem Beyin sapının yukarı kısmı ile ön beyin arasında yer alan nöron ağından oluşur ve heyecanlanma, saldırma, kaçma gibi davranışlarla ilişkilidir. Limbik sistemin bir kısmının heyecan yatıştırıcı işlevi bulunurken diğer kısımları korku davranışını ortaya çıkarır. Limbik sistem canlının yaşayabilmesi ve türünü devam ettirebilmesi için devamlı düzen içerisinde bulunmalıdır. Limbik sistemin...
Sinir Sisteminin Bölümleri Canlılar arasında en gelişmiş sinir sistemine sahip olan insanın sinir sistemi iki bölümden oluşur. Görüldüğü gibi insanın sinir sistemi MSS ve ÇSS'den oluşur. Merkezi Sinir Sistemini beyin ve omurilik oluştururken, Çevresel Sinir Sistemini Otonom ve Somatik sinir sistemi oluşturmaktadır. sinir sistemi: Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Beyin Omurilik 2. Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS) Otonom Sinir Sistemi Somatik...
Kimyasal İletim Olayı Bir nöronun aksonu ile diğer nöronun dendriti veya ilgili kas hücresi, salgı hücresi arasında kalan açıklığa sinaps denir. Aksonda ilerleyen impulslar (aksiyon veya eylem) potansiyeli terminal butona varınca impulsların sinapstan geçişi akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler ile gerçekleşir. Bu maddeler, sinaps boşluğundan geçerek diğer nöronun dendritine ulaşır ve...
Nöron Çeşitleri Duyusal Nöron: İç ve dış çevredeki değişimleri fark ederek bu değimlerle ilgili olarak MSS' ye bilgi yollayan nörondur. Motor Nöron: MSS' de bulunan ve kasın kasılmasını veya bir bezden salınım olmasını sağlayan nörondur. Ara Nöron: MSS' de bulunup motor nöronu ile duyu nöronu arasındaki bağlantıyı sağlar. Nörona Yardımcı Olan Hücreler Glia Nöronları çevreler ve...
SİNİR SİSTEMİ Sinir Sistemi, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir İç ve dış çevrede olan değişiklikleri reseptör denilen almaçlarla alırlar ve alınan değişiklikler MSS' de...
Öjeni Bir türü ıslah etmek (bir hayvan ya da bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem) için yapılan işlemlerdir. Öjeni, ilk kullanımı Eflatun'a kadar gitse de, modern anlamıyla ilk olarak Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan bir sistemdir. 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan...
Sayfa başına git