Eğitim Bilimleri

Sosyal Biliş Duyu organlarıyla bilgiyi almak, bilgiyi aldıktan sonra bilginin analizini, sentezini yapmak ardından çıktı üretmeye biliş denir. Biliş düşünme sürecidir. Düşünmeyle ilgili her şey biliştir. Piaget’in bilişsel gelişimine baktığımızda; insanlar bilgiyi belleğe alıp işlemlerden geçirir ardından çıktı(problem çözme, yaratıcılık gibi.) üretir. Tüm bunların hepsine biliş denir. Fiske’ye göre insanlar bilişsel olarak cimridir....
Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi Rehberlik hizmetleri sunulurken belli bir düzen takip edilmelidir. Çünkü rehberlik hizmetleri planlı, programlı bir yardımdır ve amacına ulaşması için belirli bir süreç gerektirir. Durum böyle olduğundan dolayı rehberlik hizmetlerinin belli bir sistemi olmadığında, tesadüfen yürütülmeye çalışıldığında amaçlanan hedeflere ulaşılması olanaksızdır. Ülkemizde de bu bağlamda belli bir örgütlenme şeması...
Sayfa başına git