Aile Danışmanlığı

Anne babaların hayatlarındaki en önemli günlerden bir tanesi çocuğunun ilkokul birinci sınıfa başladığı gündür. Birinci sınıf daha önce deneyimlemiş olduğu yuva, kreş, anaokulundan bambaşkadır adı üstünde “birinci sınıf”dır Çocuğunuz birinci sınıfa başlarken birkaç küçük detayı bilmek sizin ve çocuğunuzun okulun ilk günlerinde daha rahat olmasını sağlayacaktır. 1-Çocuğunuzun öğretmeni ile imkan varsa anne...
BİRİNCİ SINIFLI...
FLÖRT Flört kavramı geçmişten günümüze belli dönemlerden geçmiş ve flörtün işlevinde belli değişimler meydana gelmiştir. Flört kavramı 1920’li yıllardan itibaren günümüzdeki işleviyle kullanılmaya ve algılanmaya başlanmıştır. 1920’lerden önce flörtün tek amacı eş seçmekti. Bu eş seçimi de genellikle ergenlik döneminde yaşanmaktaydı ve flörtte ebeveynlerin baskın bir otoritesi vardı. Eş seçecek bireyler...
Ergen-Ebeveyn Çatışması Ergenlik dönemi bireylerin çocukluk döneminin sonrasında ortaya çıkar. Bu dönemde biyolojik ve bilişsel açıdan birçok değişim meydana gelmektedir. Bu bağlamda ergenlik dönemi biyolojik değişimin en hızlı olduğu 3. gelişim evresi olma özelliğine sahiptir. Bu gelişimde puberta(erinlik) önemli bir etkiye sahiptir. Erinlik dönemiyle birlikte ortaya çıkan mantıksal akıl yürütme,...
Aile Danışmanlığı Devletler belirli bir insan topluluğunun yönetenler tarafından belirlenen ve gerektiğinde değiştirilebilen kurallar dahilinde bir arada tutulup yönetilmesiyle oluşur. İnsan toplulukları ne kadar sağlıklı olursa devlette o kadar sağlıklı olur. Bu yüzden toplumu oluşturan en küçük yapıya, aileye, verilen önem oldukça büyük olur. Devletler ailelerin sağlıklı olması için çeşitli politikalar...
EBEVEYNLİK STİLLERİ Toplumdaki en küçük örgütlenme ve birim ailedir. Çocuk yaşamının büyük çoğunluğunu aile ortamında geçirmektedir. Ebeveynin çocuğuna karşı sergilediği davranışların çocuğun davranışsal gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır. Anne-babanın çocuklarına karşı sergiledikleri 4 tip davranış vardır. Bunlar; yetkili, yetkeci, izin verici ve ihmal edicidir. Kabul EdenDuyarlı ReddedenDuyarsız Talep Eden Kontrol Eden Yetkili Yetkeci Talep Etmeyen Kontrol Etmeyen İzin Verici İhmal Edici     Yetkili...
Flört Flört ya da cilve, başka bir kişi tarafından diğer kişi ile daha derin bir ilişki düşündüren sosyal ve bazen cinsel aktiviteyle ilgili sözlü veya yazılı iletişimin yanı sıra yapılan beden dilidir. Bir kişinin açıkçası cinsel aktivitelerle yaptığı flört toplum tarafından onaylanmamıştır, ancak dolaylı ya da düşündürücü yolla yapılan flört kabul edilebilmektedir. Öte yandan, bazı insanlar eğlence ve şaka için...
Çocuk İstismarı Çocuk istismarı çocukların büyükleri tarafından fiziksel ve psikolojik olarak sağlığını bozacak her türlü davranışa maruz kalmasıdır. Dünya sağlık örgütü çocuk istismarı tanımı: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir." şeklindedir. Çocuğa...
Sokak Çocukları Günlük yaşantımızda karşılaştığımız ve çeşitli nedenlere çalıştırılan çocukları fark etmişizdir. Oyun döneminde olan yaşları ortalama 5-6 olan bu çocuklar bazı sebeplerden dolayı çalışmak zorunda kalıyorlar. Kimisi ailesi tarafından zorla, bazıları ise gerçekten zor durumda oldukları için çalışıyorlar. Peki bu çocuklara bu yaşta bu sorumlulukları yüklemek ne kadar doğru düşünmek...
Akran Koçluğu Türk eğitim sistemindeki öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri açısından önemli bir yere sahip olan akran koçluğu, öğretmenlerin ortak hareket etmesini ve iş birliği içerisinde çalışmasını desteklemektedir. Değişen eğitim öğretim sistemiyle yapılan etkinlikler ve öğretmenin nitelikleri de değişti. Değişen eğitim öğretim sisteminde bilgini öğrenilmesiyle birlikte beceri kazanmanın da önemi artırılmıştır. Öğrencilerin beceri...
Okul Korkusu Bu sorun, çocuk ilkokula başladığında ortaya çıkabileceği gibi okulun herhangi bir döneminde de görülebilir. Hatta yuvaya başlayan çocuklarda da görülür. Çocuk anneye âdeta yapışır, onu bir türlü bırakmak istemez, ağlar, hırçınlasın Annenin yanında kalmasını İstediğinden anne günlerce, sınıfta çocuğun yanında oturur. Ya da çocuk birden bire okula gitmek istemez; zorlanırsa,...
Pozitif Aile Terapisi Pozitif Aile Terapisinin 6 Temel Görüşü 1.Kendi Kendine Yardım: Pozitif Aile Terapisi, gerçek ve var olan anlamını taşıyan 'positium' kelimesinden gelir. Bir aile içindeki gerçek ve var olan tek şey hastalıklar ve çatışmalar değildir. P.A.T. yaklaşımında kişi hasta rolünü bir kenara bırakıp, kendisi ve çevresi için terapist olur. 2.Evrensel Karakter:...
Evlilik Çağı Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde hayatımızı biriyle paylaşırız ve mutlu olmanın yollarını araştırırız. Bunun da birinci yöntemi de yuva kurmaktır. Yuva kurmak büyük sorumluklar isteyen bir durumdur. Kiminle evlenirim, neden evlenirim, evlenmeye hazır mıyım? Bunları düşünürüz ve bir karara varırız. Evlilik çağına geldim mi? İşte kilit soru bu. Hepimiz: ”Yaşım büyüdü,...
Stres ve Aile Yaşantısı Boşanma nedenlerinin başında geçimsizlik yer alır. Gerçi yasa uygulayıcıları geçimsizliğin türlü nedenlere bağlı boşanma davaları açabilmek için geniş kapsamlı kullanılan yasal bir deyim olduğunu ileri sürerler. Böyle olduğunu kabul etsek bile, uzun süren ruh hastalığı dışında kalan yasal boşanma nedenlerinin de geçimsizlikten kaynaklandığını söylenilebilir. Kaldı ki, uzun...
Bir evlilikte tartışmalar ve bazı sorunlar yoksa o zaman evlilikte sorun vardır. Evlilikte bazı şeyler olumsuz gelişebilir eşler bu sorunları görmezden gelirse ilerde daha büyük sorunlar yaşayabilirler ama bunları tartışarak çözerlerse ilerde ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçmiş olurlar. Bütün aileler birbirinden farklıdır ve özeldir. Bütün ailelerin farklı ve özel olmasının sebebi...
Sayfa başına git