"Tuğba Nur Öztaş" Tarafından Eklenen Konular

Beyin Felci (Serebral Palsi-CP) Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde beyinde meydana gelen hasardan dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ortaya çıkar. Bazı durumlarda zihinsel yetersizlikte görülebilir. Beyin Felcinin (Serebral Palsi-CP) Nedenleri Doğum öncesi: Annenin hamilelik sırasında geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, plasentanın anne rahminden erken ayrılması, plasenta yetersizliği, annenin zatürre geçirmesi, kan grubu...
ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali. Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak...
Engellilik ve Engellilik Çeşitleri Engellilik, çeşitli nedenlerden dolayı bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve ya ruhsal özelliklerini kaybederek yaşantısında günlük ihtiyaçlarını karşılamada ve topluma uyum sağlamada yaşadığı zorluklardır. Türkiye nüfusunda 8,5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu rakam Türkiye nüfusunun %12’sini oluşturmaktadır. Bu istatistik veriler her dokuz kişiden birinin engelli olduğunu göstermektedir.  Engellilik...
Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme Süreci Tanılama süreci; okulda görev yapan bir öğretmen, çocuğun ana-babası ya da bir uzmanın eldeki kanıtlara dayanarak çocuğun özel eğitim gereksinimleri olduğu yönünde belirtiler gösterdiğine ilişkin kaygılarını dile getirmesidir. Bu dönemde öğrenci ile ilgili temel bilgilerin toplanması, bireyin özel eğitim gereksinimlerin belirlenmesi ve kayda alınması ve kaydettiği...
Eğitsel Tanılama ve Değerlendirmedeki Adımlar 1.Tarama, Belirleme Öğrencinin gözlenmesi, öğretimsel değişikliklerin yapılması, Öğrencinin okul performansı ya da gelişimsel alandaki sorunlarına bağlı olarak potansiyel engel/yetersizlik durumuna sahip olup olmadığı değerlendirilir. 2.Gönderme Öğrencinin sorunlarını düzeltme çabalarından özel eğitim hizmetleri için uygun olup olmadığı sorusuna cevap verebilmek için daha fazla bilgiye gerek olduğuna karar verilir. Özel eğitime gereksiniminin değerlendirilmesi...
Özel Eğitimde Bazı Temel Kavramlar Özel Eğitim Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Zedelenme Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur. Kulağın biyofiziksel yapısının...
ZEKA GERİLİĞİ   Bireyin düşük zekâya sahip olduğu geleneksel zekâ testlerinden genelde 70’in altında puan aldığı ve gündelik yaşama uyum sağlama güçlüğünün olduğu bir sınırlı zihinsel beceri durumudur. Normal bir zekâya sahip olan bir insan herhangi bir konuyu öğrenmekte zorluk çekmez. Ama bunu zekâ geriliği olan insanlar için söylemek zordur. Bundan dolayı...
Zihin Engelinin Nedenleri Zihinsel engelliliğin nedenlerinin bilinmesi bu bireyler için alınacak tıbbi ve eğitsel kararlar ile zihinsel engeli önleme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bireyin zihinsel engelin nedenini ortaya çıkarmak güçtür. Zihinsel engelin nedeni binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Kişinin zihinsel engeli tek bir nedene bağlı olmayabilir. Zihinsel engelin nedenleri genellikle...
Dil ve İletişim Becerilerinde Kullanılan Sağaltımlar Engelli çocukların dil ve iletişim becerilerinin edinmelerini kolaylaştırabilmek için pek çok öğretim programı geliştirilmiştir. Bu programları genel olarak Sağaltıcı Yaklaşım ve Doğal Yaklaşım olmak üzere iki farklı yaklaşım altında toplamak mümkündür. A)Sağaltıcı Yaklaşım *sağaltıcı yaklaşımda amaç, çocuğa iletişim için gerekli uygun dil biçimlerini, doğru yapıları ve söz...
Görme Engelli Çocukların Özellikleri Görme engelli çocuklarda görsel uyaranın eksikliğinden dolayı zihinsel gelişimleri  de olumsuz etkilenir. Çevrelerini algılamak için işitme ve dokunma duyularını aktif olarak kullanırlar. Zeka olarak yaşıtlarından geri oldukları söylenemez fakat  duygusal ve sosyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenir. Grup etkinliklerine katılmaktan hoşlanmazlar. Engelleme yaşadıklarından dolayı zaman zaman sinirli ya da saldırgan olabilirler. İçekapanık ve...
FARKINDALIĞI FARK ETMEK İSTER MİSİN? Hepimiz gözlerimizle görür, kulaklarımızla duyar, ayaklarımızla yürür, ellerimizle dokunuruz. Peki ya bunu yapamayanlar yani herhangi bir yetersizliğe sahip olanlar? Biz bize bahşedilenlerle bu kadar rahat yaşayıp üstüne bunların kıymetini bilmezken yetersizliklerinden ötürü bunları yapamayanları düşündük mü hiç? Çevremizde onları gördüğümüzde yabancı gözlerle bakıp sonra gözlerimizi kaçırmak...
 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ Fiziksel Özellikler Öz bakım becerilerindeki yetersizliklerinden dolayı olumsuz dış görünüşe sahiptirler. Durgundurlar. El-göz koordinasyonunda ve hareketlerinde yetersizlik vardır. İçgüdüsel ağırlıklı hareket ederler ve tikleri vardır. Bedensel gelişimleri yavaştır. Baş ve vücut arasında orantısızlık vardır. Sosyal Özellikleri     Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler. Algı, kavram ve tepkileri basittir. Konuşma yetersizlikleri vardır. Sosyal ilişkileri zayıftır. Daha çok kendi yaşından...
Türkiye'de Zihinsel Engelliliğin Dağılımı DİE tarafından gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Çalışması verilerine göre Türkiye genelinde 331,243 zihinsel engelli kişi olup, bunların 214,205’i eğitim çağı olan 29 yaş ve altında (% 65), 59,679 kişi ise eğitim ve yakın bakım çağı olan 9 yaş altındadır. Resmi kaynaklara göre ülkemizde kurumsal olarak eğitim ve bakım hizmeti...
Sayfa başına git