"osmanadmin" Tarafından Eklenen Konular

Bir Sayısalcı YGS’ye Nasıl Hazırlanmalı? Bilindiği üzere sayısalcıların YGS-LYS sürecinde YGS1, YGS2, MF1, MF2, MF3 ve MF4 puanlarının sayısalı ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu puan farklılıkları ise derslerin katsayısına göre değişmesinden oluşmaktadır. Sayısalda bulunan öğrenciler için sorumlu olduğu dersler YGS’de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler LYS’de Matematik, Geometri Fizik, Kimya ve Biyolojidir....
PROBLEM TARAMA ENVANTERİ RAPORU   Uygulama Tarihi                : Uygulanan Öğrenci Sayısı   : Şube Rehber Öğretmen       :   ………… Tarihinde uygulanan problem tarama envanterine öğrencilerin verdiği cevaplar öğrenci numarasına göre tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda raporlaştırılmıştır. Anket sonuçlarına göre şube rehber öğretmenin gerekli rehberlik çalışmalarını yapması uygundur.   PROBLEM TARAMA ENVANTERİ DEĞERLENDİME RAPORU  NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR? X işareti konulan...
  PROBLEM TARAMA LİSTESİ   Adı Soyadı : ……………………………                     Sınıfı/No:……………….                    Tarih: …../…./…….   AÇIKLAMA: Sevgili öğrenciler, bu problem tarama listesi siz öğrencilerimizin belli başlı üzüntülerini, ihtiyaçlarını ve her türlü problemlerini öğrenip, sizlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Sizi ilgilendiren sorunun başındaki parantezin içine “X” işaretini koyunuz. Teşekkür ederiz.   (  ) 1. Gözlerimden rahatsızım. (  ) 2. Kulaklarımdan rahatsızım. (  )...
SPSS (İNG - TR) İng Tr   İng Tr Data Veri Statistics İstatistikler Variable Değişken Mean Ortalama Data View Veri Görünümü Median Medyan (Ortanca) Variable View Değişken Görünümü Mode Mod Data Menu Veri Menüsü Sum Toplam Split File Alt Gruba Ayırma Skewness Çarpıklık Katsayısı Select Case İstenileni Dikkate Alma Kurtosis Basıklık (Sivrilik) Katsayısı Transform Menu Dönüştürme Menüsü Quartiles Çeyrek Yüzdelikler Compute Hesaplama Percentile Yüzdelik Recode Yeniden Kodlama Valid Geçerli Value Değer (Puan) Percent Yüzde Range Sıra, Dizi Valid Percent Geçerli Yüzde Analyze Menu Analiz Menüsü Cumulative Percent Toplamlı Yüzde Descriptive Statistics Betimsel İstatistik Crosstabs Çapraz Tablolar Frequency Frekans Row Satır Chart(s) Grafik(ler) Column Sütun Bar Çizgi Cell Hücre (Gözenek) Pie Daire Percentage Yüzde Oranı Histogram Histogram Layer Tabaka  
Flört Flört ya da cilve, başka bir kişi tarafından diğer kişi ile daha derin bir ilişki düşündüren sosyal ve bazen cinsel aktiviteyle ilgili sözlü veya yazılı iletişimin yanı sıra yapılan beden dilidir. Bir kişinin açıkçası cinsel aktivitelerle yaptığı flört toplum tarafından onaylanmamıştır, ancak dolaylı ya da düşündürücü yolla yapılan flört kabul edilebilmektedir. Öte yandan, bazı insanlar eğlence ve şaka için...
Rehber Öğretmen - Psikolojik Danışman Bireylerin gelişimlerini ve çevreye uyumlarını güçleştiren faktörlerin ortadan kaldırılması, gizilgüçlerini geliştirebilecekleri eğitim programları ve mesleklere yönelmesine yardımcı olma, koruyucu ruh sağlığı hizmeti verme, öğrenme sorunu yaşayanların teşhisi ve bunların durumlarına uygun eğitim yöntemleri konularında bilgi ve beceri sahibi kişidir. Görevleri Gözlem, olay kaydı (anekdot), dereceleme ölçekleri, otobiyografi, sosyometri tekniği,...
Korkular Bilinmeyen şeyler korkutucudur. Özellikle anne babadan ayrı kalmak küçük yaşlarda çocukta korku yaratır. Anne babalar bilmeyerek çocuklarında korkular oluştururlar. Anne çocuğunun yaramazlık yapmasını engellemek için "yaramazlık yaparsan bırakır giderim", "seni dilenciye veririm" şeklinde korkutmaya çalışır. Çocuklar için en dayanılmaz korku anne babadan ayrı kalmaktır. 4 ile 6 yaş arasında korkular...
Okul Korkusu Bu sorun, çocuk ilkokula başladığında ortaya çıkabileceği gibi okulun herhangi bir döneminde de görülebilir. Hatta yuvaya başlayan çocuklarda da görülür. Çocuk anneye âdeta yapışır, onu bir türlü bırakmak istemez, ağlar, hırçınlasın Annenin yanında kalmasını İstediğinden anne günlerce, sınıfta çocuğun yanında oturur. Ya da çocuk birden bire okula gitmek istemez; zorlanırsa,...
Gece Korkuları 4-6 yaşları arasında çocuklar korkulu rüyalar görürler. Bu gibi durumlarda çocuk anne babanın odasına gelir ve onlarla yatmak ister. Bu durumda çocuğu azarlamak, kızmak sakıncalıdır. Çocuğu alıp odasına götürmek ve dalıncaya kadar birlikte kalmak onu sakinleştirmeye çalışmak gördüklerinin gerçek olmadığını anlatmak uygun olacaktır. Çocuk anne babanın cinsel ilişkisine tanık olmuş...
Psikoloji ve Kültür Kültürel psikoloji insan toplum kültür ilişkilerinin ve bunlarda ki değişmeleri kapsamaktadır. Geleneksel psikoloji ise genelde davranışı kültürel bağlamdan soyutlayarak inceler. Çünkü temel amacı davranışın evrensel boyutlarını ve kurallarını bulmaktır. Bu amaca yönelik olarak ta davranışta ortak yanların üzerinde durmuştur. Bu yaklaşım psikoloji biliminin sınırlarını belirlemiş ve onu basit davranışsal...
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Tuvalet alışkanlığı kazanma, çocuğun hayatında önemli bir gelişimsel olaydır. Tuvalet eğitimine çocuğun ve anne babanın hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir. Tuvalet alışkanlığı kazandırılmasına 24. ayında başlanabilir. Tuvalet eğitimine başlayabilmek için; Çocuk yürüyebiliyorsa, Basit emirleri yerine getirebiliyorsa, İsteklerini kelimelerle konuşarak anlatabiliyorsa, Kendi kendine basit giysileri çıkarabiliyorsa, Genellikle gün içinde 2-3 saat kuru kalabiliyorsa, tuvalet...
Hakemin Psikolojisi Futbol hakemliği psikolojik ve bilişsel (zihinsel) yönleri olan bir fiziksel aktivitedir. Spor psikolojisi şimdiye kadar bu alana fazla ilgi göstermemiştir. Gerçekte ise bu aktivite yıllarca spor dünyasında küçümsenmiş, futbol hakemi kuralları uygulayan bir otorite daha doğrusu “gerekli bir şeytan” olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise spor dünyasındaki profesyonelliğin gelişmesi ve daha...
İtaatsizlik İtaatsizlik Çocuğun Gelişiminde Doğru Orantılıdır. Çocuğun gelişiminin her evresinde itaatsizlikler, karşı koymalar görülebilir. Yapmış olduğu davranışlar karşısında tepki vermediğiniz, müdahalede bulunmadığınız takdirde bunu itaatsizlik olarak algılamazlar. (Doğruyu yanlışı göstermesek hiçbir birey bilemez) Aslında çocukların bizlere karşı koymasından memnun olmalıyız. Çocuğun öğrenmesi gereken işlerin başında kuralların oluşumu hakkında bilgi edinmelidir. Bizlerin...
Felsefe ve Psikoloji İlişkisi Psikoloji, insan davranışlarını anlama çabasıyla doğmuştur. Grek kökenli psyche ve logos’un birleşiminden oluşur ve sözlük anlamı ruhu öğrenmektir. Ancak psikoloji ruhu öğrenme çabasında değildir. En kısa tanımıyla psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. Psikoloji ruhu incelemez, ruh hakkında felsefenin aksine spekülatif açıklamalar yapmaya çalışmaz....
Çatışma Yetişkinlikle beraber birçok insan, çatışmalarla baş edebilmeyi bir noktaya kadar öğrenmiş olur. Fakat bazı yetişkinler de tıpkı bazı çocuklar gibi bunu öğrenemez ve onlar için kavga etmekten ya da kaçmaktan başka yol yok gibidir. Çocukların çatışma çözümleme becerilerini öğrenmeleri önemlidir. Sadece yaşamı kolaylaştırmak için değil, toplumsal ve duygusal gelişmede büyük katkısı...
Sayfa başına git